Lottie Eriksson: Våga prioritera gemenskapen före prylar

Lottie Eriksson, doktorand i systematisk teologi: Konsumtionskulturen handlar om hur människan som individ ska förverkligas. I enlighet med kyrkans tradition kan människan leva buren av andra och av Gud.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Vad väljer du inför julen – konsumism eller gemenskap? Frågan är utmanande och samtidigt ledande – såklart att man måste välja gemenskap. Men frågan är hur det ser ut i praktiken.

Filosofen James K A Smith menar att du är det du älskar att göra. Att ett samhälles människosyn blir tydlig när du ser på vad människor ägnar sig åt. Vissa saker vi gör är mer identitetsformande än andra, saker som engagerar vår fantasi och vår längtan.

– Om det nu stämmer att vi påverkas så mycket av det vi gör borde vi reflektera mer över vad vi är skapade till. Om vi är skapade till gemenskap och delaktighet med Gud och varandra, hur kan vi då stödja den människosynen? säger Lottie Eriksson.

Hon är doktorand i systematisk teologi vid Göteborgs Universitet och har skrivit om kontrasten mellan konsumtionssamhällets människosyn och kyrkans syn på människan.

– I vårt västerländska konsumtionssamhälle möts vi av budskap som rymmer värderingar, en föreställning om vad det innebär att vara människa. Vi ska se ut och vara på ett visst sätt och äga vissa saker. Det handlar om vem jag ska bli som individ. Budskapen är ofta riktade till vår längtan, säger Lottie.

Det är svårt att värja sig för kraften i konsumtionssamhället. Att de flesta offentliga rum som möter oss ute i samhället är villkorade för konsumtion gör inte saken lättare. Men här kan kyrkan erbjuda ett alternativ.

– De formande praktiker som finns i kyrkan strävar efter gemenskap och delaktighet, till exempel nattvarden, säger Lottie.

Ur ett teologiskt perspektiv är människan skapande. Att reflektera över människans inneboende skaparkraft är också ett sätt att bemöta konsumtionssamhällets människosyn, menar Lottie.

– När vi skapar, målar, tar del av konst, musik och kreativitet stärker vi ett annat sätt att se på människan. Det jag väljer att ägna min tid och tankekraft åt formar mig som människa.

Så det handlar om att gå emot strömmen?

– Det kan ses som trotsigt att praktisera en människosyn som handlar om gemenskap. Enligt mig handlar konsumtionskulturen om hur människan som individ ska förverkligas. I enlighet med kyrkans tradition kan människan leva buren av andra och av Gud.

Läs mer: Elisabeth och Johan prylbantar i julhandeln