Per Alexanderson förlät sina mobbare på klassåterträffen

Att bli mobbad under nio år i skolan sätter djupa spår.
Per Alexanderson bar med sig såren långt in i vuxenlivet, i tron att de var läkta. Men först långt senare, i samband med en pastorsretreat, kunde han ”göra upp” med Gud och förlåta.
I dag räknar han sin värsta mobbare som vän.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!