Prästen Ingmar Johánsson skapade manliga nätverk - för att prata om känslor

Är det en myt att män har svårare att vara sårbara och svaga inför varandra än vad kvinnor har?
Vi frågade prästen Ingmar Johánsson om manligheten krockar med sårbarheten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Finns det då någon skillnad mellan mäns och kvinnors förmåga att visa sårbarhet?

Ingmar Johánsson, präst i Svenska kyrkan som träffar många personer i sin roll som själavårdare, tror inte det. Däremot menar han att det finns ett behov av manliga nät-verk.

- Jag tror inte att män är så vana vid att tala känslor med varandra. Det betyder inte att de inte pratar om känslor, men ofta gör de det med kvinnor, säger han.


Medan kvinnor ofta omger sig av ett nätverk av andra kvinnor, har många män sin livskamrat som den enda djupa kontakten, och om den relationen går i kras, blir ensamheten stor.

- Jag mötte den ofrivilliga ensamheten när jag skiljde mig och jag hade svårt att hantera det, säger Ingmar Johánsson.

- Jag hade lätt för att söka mig till kvinnor för att råda min ensamhet.


I den situationen saknade han manlig djup vänskap.

- Jag hade manliga musikvänner, men det var ju musik som vi sysslade med där.

Efter några år insåg han att det han behövde var ett nätverk av nära manliga vänner, som han exempelvis skulle kunna prata med hur det är att vara man.


Under 2000-talet har han själv skapat informella manliga nätverk. I dem finns det plats för alla slags samtalsämnen, som ålderdom, relationer, att skilja sig på ett värdigt sätt eller relationen med Gud. Han uppmuntrar andra män att skapa liknande nätverk. För han tror inte att mäns brist på djupa manliga relationer har att göra med att de skulle ha svårare att prata om känslor, eller visa sin sårbarhet.

- Jag kan bara utgå från mig själv och känner inte alls igen mig, säger han.


Inte heller tycker han att det gäller för de män han möter som själavårdare. Ibland har han mött män som upplever att de inte kan möta sin kvinna på djupet, men det kan lika gärna vara att kvinnor upplever att de inte kan få kontakt med sin man.

- Däremot tror jag inte att män är så vana att prata känslor med varandra.


Han säger att det är viktigt att våga göra sig själv sårbar och visa vem man är på djupet, något man naturligtvis inte kan göra med vem som helst. Och han tror att schablonbilden att män har svårare att visa sin sårbarhet håller på att förändras, inte minst genom att de oftare har en närmare relation till sina barn.

- För mig är det självklart att våga visa sårbarhet och jag hoppas verkligen att det är en självklarhet i kristna miljöer. I de miljöer som jag är verksam i är det så självklart att man inte ens behöver prata om det.