Professor Lars Andersson är expert på att bli äldre

Professor emeritus Lars Andersson har i stora delar av sitt liv forskat kring att åldras. Det var han som myntade begreppet ålderism; fördomar och stereotypa uppfattningar som utgår från någons ålder och i vissa fall kan leda till diskriminering.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Nu har han själv gått i pension.

Har livet som pensionär blivit som du trodde?

– Officiellt är jag fortfarande anställd på deltid både i Linköping och i Stockholm, samt att en hel del journalister ringer och vill ställa frågor, haha, och så föreläser jag en del.

– Så än har jag inte upplevt att jag har slutat att jobba. Däremot har pressen att ständigt vara på tå och åka till jobbet varje dag minskat dramatiskt. I grunden är jag en bekväm och lite småslö person som njuter av att sitta under­ ett parasoll på kolonin och titta på när ogräset växer.

Enligt Europabarometern upplever 69 procent av den europeiska befolkningen att det är negativt att vara över 50. Varför har vi en sådan åldersnoja och rädsla för att bli gammal?

– Dels har vi ett skönhetsideal som säger att man är som vackrast kanske i 20- till 30-årsåldern och är du fixerad vid ditt utseende blir det en jobbig tillvaro.

– Sen har du det här med parbildning och etablering i sitt yrke som kan dröja för en del. Och när man börjar upptäcka åldersproblem hos sina föräldrar som man inte lagt märke till tidigare kan det kännas tungt. Men varje ålder har sin noja.

En god regel för att inte noja allt för mycket och för att möta åldrandet på bästa sätt, är dock att undvika att sitta och skrämma upp sig genom att googla på alla åldersförändringar, menar Lars Andersson.

– Acceptera åldrandet, att det faktiskt är livet. Det är så här det går till. Acceptera den ålder du är i och anpassa dig till förändringarna allt eftersom.