Prövningar kan stärka tilliten till Gud

Det är en bön som kan tyckas främmande. Varför skulle Gud vilja göra livet jobbigt för oss genom att sända prövningar?
Men Ellen Hemström menar att det är något varje kristen får möta, och som kan leda till en större tillit till Gud.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!