Robert Eriksson: Jesu budskap blir väldigt konkret

Vad är kyrkans roll i samhället? Och hur kan den utvecklas när det gäller sociala frågor? Robert Eriksson har besökt Oasis­ i London tre gånger de senaste två åren och är förväntansfull inför helgen­.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

– Vi är många som jobbar i kyrkan och brinner för församlingen, oavsett om vi formellt arbetar eller är församlingsmedlemmar, som undrar hur vi ska gå vidare och möta människor i en ny tid.

– Där har jag hittat mycket inspiration i hur organisationen och församlingen Oasis­ har arbetat under 30 års tid, Jesu budskap blir väldigt konkret. Jag ser fram emot att inspireras av det tillsammans med många andra, säger Robert Eriksson, föreståndare i Betlehemskyrkan som arrangerar helgen tillsammans med Göteborgs räddningsmission, Reningsborg och Bilda.

I mars åkte han och andra företrädare för de tre förstnämnda organisationerna till London för en dag om Oasis arbete och värderingar. Man fick även se samarbeten med skolor och sjukhus i stadsdelen.

Vad kan deras erfarenheter bidra med i Göteborg?

– De kan hjälpa oss att ta ett steg i det vi redan gör. Både Reningsborg och Göteborgs räddningsmission har gjort ett medvetet val att inte bara se sig som församlingarnas förlängda arm som gör socialt arbete, utan vända på det. Att församlingarna ska bli görarna som Räddningsmissionen faktiskt kan lära att göra socialt arbete på kristen grund.

– Det är mycket som redan har vuxit fram i samarbete mellan församlingar och hjälporganisationer i Göteborg och som kan fortsätta växa, vi står inte på ruta ett.

– Hur kan vi bredda detta och ta ett mer långsiktigt ansvar för staden? Kanske ännu mer arbeta med kommun och näringsliv, vilket Oasis­ gjort på ett oerhört spännande sätt.

Steve Chalke talar under både fredagen och lördagen och det blir tillfälle för deltagarna att ställa frågor.

– Jag kommer att prata om kyrkomodeller, kyrkans roll och hur man kan utveckla den. Människor är intresserade av en kyrka som förhoppningsvis förmedlar goda nyheter till samhället. Goda nyheter andligt sett. Men även socialt, ekonomiskt, känslo-, miljö-, jobb- och utbildningsmässigt. Jag skulle säga att det här är Kristi budskap utlevt, säger Steve Chalke.

Dessutom kommer han gå in på hur hbtq-personer kan integreras i kyrkan.

– Det är ett exempel på inkludering. Det slår mig att Kristus var på allas sida. Det enda hårda han var tvungen att säga var riktat mot dem som trodde att de hade Guds välsignelse men faktiskt höll den borta från andra, som de religiösa ledarna. Jesus dömde bara dem som dömde andra.

Men innan Steve Chalke startar sina undervisningspass på fredagen intervjuar Eva Erlandsson, diakon vid Göteborgs räddningsmission, personer från ett flertal kyrkor om vad man redan nu gör på det sociala området.

– Vi behöver hjälp att tänka större, tror jag. I England är det väldigt fattiga kommuner, så man måste ta över före detta kommunala bibliotek och skolor för att man inte har råd att driva dem vidare. Där är ju inte vi, men det finns en väldigt spännande tanke i att ta ett ansvar för staden på ett tydligare sätt, säger Robert Eriksson.