Så känner vi för tiggare

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

”Det känns fel”. Så heter avhandlingen där kulturgeograf Erik Hansson undersökt svenskars reaktioner i mötet med människor som tigger. Studierna visar att mötet med tiggaren skapar ångest hos den som går förbi. Majoriteten av svenskarna vill förbjuda tiggeri; ”I Sverige hör vi ofta att tiggandet gör folk otrygga. Jag menar att det egentligen handlar om att folk känner sig obekväma”, säger Erik Hansson i en intervju i Svenska Dagbladet.

HBTQ-tavlan