Så klarar barn att bo varannan vecka

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Vart tionde svenskt barn mellan 12 och 15 år bor varannan vecka hos separerade föräldrar. Forskare vid Göteborgs universitet har djupintervjuat några av dessa barn. Studien visar att barnen är mer positiva till sin situation om de har inflytande över beslut som rör deras boende. Det är också viktigt att de praktiska omständigheterna kring boendet fungerar.

POLISVÅLDET I USA
Övergrepp i kyrkan
Foto: Cecilie Arcurs / iStock
Foto: Cecilie Arcurs / iStock
Isolerade tonåringar
Når universitets- och gymnasiestudier sker på distans, får många församlingar en ny målgrupp av äldre ungdomar i ungdomsarbetet. Bilden är från ett seminarium för unga vuxna på Nyhemskonferensen. 
Foto: Natanael Johansson
Foto: Natanael Johansson