Seniorer blir lärare när jämnåriga vill gå datakurs

Svenska seniorer är bland de mest data- och internetvana i världen. En nyfikenhet och ett lärande som ger digital kompetens och berikat livet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

För omkring tjugo år sedan slog internet igenom på allvar och blev mer tillgängligt för allmänheten. För 20 år sedan bildades också Seniornet Sweden, en förening som verkar för att seniorer ska få användning av de möjligheter som den digitala tekniken ger.

Idén är att äldre ska lära äldre hur tekniken fungerar. Men varför?

– De flesta har barn och barnbarn som gärna delar med sig av sina kunskaper men de flesta ungdomar förstår inte hur äldre lär och att inlärningen är mycket mer långsam. Man måste ha mycket tålamod när man lär ut till äldre, säger Lars Bogren.

Han är ordförande i Seniornet Södermalm, en av de största­ lokalföreningarna med sina 970 medlemmar. IT-caféet K@nelbullen håller öppet varje eftermiddag och på måndagarna är det särskild supporttid för medlemmar som behöver hjälp med mjukvara eller hårdvara som inte fungerar. Många nyfikna brukar dyka upp i dörren till K@anelbullen och se tvekande och undrande ut.

– Första frågan brukar vara ”Jag vet inte vad jag ska köpa, har ni några råd?”, berättar Lars Bogren.

Många har redan någon utrustning hemma, till exempel en dator eller smartphone, och vill lära sig mer om hur de ska använda den.

Intresset för Chromebook växer också, berättar Lars Bogren, och därför har man infört specialsupport för detta.

– Sedan arrangerar vi kurser och studiecirklar med begränsat deltagarantal just för inlärningens skull.

Läs också: Liljen, 91: Jag får nog erkänna att jag har blivit mobilspelberoende

Vilket är det vanligaste problemet ni får hjälpa era medlemmar med?

– Att lägga in bilder på Blocket och Tradera, haha. Eller att beställa biljetter via Operans eller­ Dramatens applikationer. Över huvud taget är dåliga applikationer som är svåra att förstå det stora problemet.

Myndigheternas applikationer fungerar nästan sämst, menar Lars Bogren. Trots att många seniorer skulle ha stor nytta av att använda dem.

– Dels är alla olika, dels finns ingen samordning. Applikationerna är gjorda av yngre människor och dessutom är grafiken undermålig med till exempel för liten eller svårläst text.

En av Seniornets viktigaste uppgifter är att sprida kunskap om vilken nytta man som senior kan ha av att använda datorer, smarta telefoner och Internet. För många är fortfarande rädda, man är rädd för att göra fel och rädd för var informationen tar vägen som man lämnar ifrån sig på nätet.

– Okunnighet föder rädsla. Vi har en viktig uppgift men vi behöver få en starkare röst.

Trots att SeniorNet Sweden har 9 000 medlemmar är de inte tillräckligt stora som pensionärsorganisation för att få ingå i regeringens pensionärskommitté som bland annat överlägger med och informerar representanter för riksdag och regering kring frågor som rör äldre.

– Så frågar du mig hur Senior­net påverkat vardagslivet för svenska seniorer har vi ännu ingen tung röst gentemot myndigheter och förvaltningar, men vi försöker.

Kan man bli för gammal för att lära sig den nya tekniken?

– Det handlar mer om attityd än ålder, om man vill eller inte vill. Om man tror att man kan ha nytta av det eller inte. Är man intresserad och tror att det här kan hjälpa mig så kan man också lära sig, säger Lars Bogren.

Fakta:

Seniornet

20-årsjubilerande Seniornet Sweden är ett nätverk av IT-intresserade seniorer, formellt organiserade i en ideell förening med totalt cirka 9 000 medlemmar.

Föreningen består av 46 självständiga lokalföreningar från Ystad till Kiruna.

På Seniornet Swedens hemsida kan man läsa mer om föreningens aktiviteter men också lära sig en hel del om allt ifrån Internet of things (IoT) och virtual reality (VR) till artificiell intelligens och robotsystem som identifierar tidiga symptom på sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers.