21 september 2020

En tidning på kristen grundLivsstil

Skolstart för teologi på arabiska

Här formas framtidens ledare för att nå ut med evangeliet i den arabisktalande världen. Och när de gör sin praktik i sommar har svenska församlingar möjlighet att få besök.

1 av 4

– Vi står på ett helt nytt missionsfält här i landet. Vi behöver ledare som kan gå ut och evangelisera och nå alla arabisktalande människor som kommit hit. Det här är ett stort behov!

Det säger Merzek Botros, pastor i den arabisktalande församlingsgemenskapen i Centrumkyrkan Sundbyberg.

Församlingen driver sedan årsskiftet en unik fyraårig pastors- och ledarutbildning med fokus på den arabisktalande världen. 25 elever möts tre dagar i månaden för teologiska studier. Utbildningen är än så länge inte studiemedelsberättigad och därför bedrivs studierna vid sidan om annat jobb för eleverna.

– Men det är en akademisk utbildning som leder fram till en pastorsexamen som är erkänd i USA och i hela arabvärlden. Vi jobbar just nu med att också få den godkänd i Tyskland vilket skulle öppna dörrar för att arbeta som pastor i hela Europa, säger Merzek Botros.

Men det är framför allt Sverige – och alla arabisktalande flyktingar som kommit hit – som ligger på Merzeks hjärta. Han har själv rest och besökt flera församlingar runt om i landet där man tagit emot många nyanlända och sett många komma till tro. Och när det är dags för bibelskole­elevernas praktik i sommar hoppas han att de ska få möjlighet att besöka församlingar på orter som tagit emot många flyktingar.

– Det är en möjlighet för församlingar som vill nå ut till de arabisktalande. Vi behöver stå tillsammans och våra elever kan komma och hjälpa till under en vecka med evangelisation, säger Merzek Botros.

Det är Sveriges första teologiska utbildning för arabisk­talande. All undervisning sker på arabiska, alternativt på svenska och engelska som sedan tolkas. Eleverna kommer från länder som Marocko, Egypten, Syrien och Irak. Någon har varit i Sverige i nästan 30 år, andra kom hit för ett par år sedan.

Gruppen på 25 elever är precis lagom, menar Merzek.

– Men jag tror att det också finns behov av att starta än ny årskurs nästa år i januari.

Utbildningen bedrivs i samarbete med amerikanska Xplore Nations Bible College som också har startat bibelskolor ibland annat Egypten, Frankrike, Spanien och Honduras.

Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh är frilansjournalist som återkommande skriver artiklar för Dagen, ofta för avdelningarna livsstil och kultur.

Fler artiklar