Sommarakademin ställs in - ersätts av kurser på ALT

Sommarakademin, med sina många teologiska seminarier och välkända talare, har kallats ett "Frizon för vuxna". I år skulle konferensen ha hållits för nionde året i rad, men tvingas på grund av pandemin att ställas in.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dagen har tidigare skrivit om regeringens förslag om att satsa 177 miljoner kronor på 6 000 sommarkursplatser. Detta innebär att ALT (Akademi för ledarskap) är en av de teologiska högskolor som kommer erbjuda sommarkurser. Dessutom kommer den populära Sommarakademin, som ställs in detta år, att ersättas av en av högskolans sommarkurser i teologi "Tro i en apokalyptisk tid".

– Vi har länge funderat på att göra något liknande så det var inte svårt att på kort varsel ta vara på den här möjligheten när den erbjöds. Men den större och viktigare frågan är ju att vi vill vara med och bidra i en på många sätt svår och för många människor mycket osäker situation, säger Niklas Holmefur, rektor på Akademi för ledarskap och teologi i Örebro.

– Om vi kan bidra till teologisk fördjupning och bearbetning av viktiga frågeställningar i en tid av stor osäkerhet där mångas sommarplaner grusats, ja då vill vi vara med och skapa möjligheter för det. Kanske det här blir sommarkurser som fördjupar livsväg och inriktning för lång tid framöver för någon?

Sommarakademin är ett samarbete mellan ALT, tidskriften Nod, Dagen, Libris och Bilda och har genom åren blivit ett återkommande inslag för teologiskt intresserade under sommaren. Några återkommande talare har varit Åsa Molin, Tomas Sjödin, Eleonore Gustafsson, Joel Halldorf och Magnus Malm. Flera av dem medverkar i sommarkursen.

– Slår det väl ut är sommarkurserna sannolikt här för att stanna. Söktrycket är redan stort och vi planerar för att tillgängliggöra delar av innehållet på hemsidan för de som inte har möjlighet att delta fullt ut, säger Niklas Holmefur.

Läs mer Teologiska sommarkurser erbjuds tack vare regeringsförslag

Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner