Svenska kyrkan rustar upp medeltida vallfartsleden Romboleden

På medeltiden pilgrimsvandrade massor med människor från Mälardalen upp till den då viktiga vallfartsorten Nidaros. I dag ska Romboleden, som den kallas, rustas upp så att vandrare åter ska kunna ta sig hela vägen från mälarområdet till Trondheim, som orten heter i dag. Det är Västerås stift som dragit igång projektet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Tanken är att man ska kunna vandra till Trondheim från starten vid Köping, eller från Västerås via en ny påfart, berättar Eva Dellemyr, ansvarig för pilgrimsfrågor på Västerås stift. Det ska finnas lätt tillgänglig information om lämpliga dagsetapper, möjligheter till mat och husrum längs vägen, rastplatser och sevärdheter likaså.

Det är ett stort projekt med många inblandade, leden går genom Västmanland, Dalarna, Härjedalen och sedan in i Norge. 15 församlingar ska samarbeta om Romboleden.

– Församlingarna är viktiga, vi ska berätta berättelsen och sätta leden i ett historiskt perspektiv. Att det redan för tusen år sedan pilgrimsvandrade människor här. Och församlingarna kan också bidra med en andlig dimension som gör att det kan bli mer än bara vandring att gå längs med Romboleden i vår tid, säger Eva Dellemyr.

– För pilgrimsvandring är inte bara motion, det är även historia, kultur och andlighet.

Var Nidaros en viktig vallfartsort?

– Det var en av medeltidens stora vallfartsorter, i paritet med Jerusalem, Rom och Santiago de Compostela tillsammans med Vadstena i Sverige. Och pilgrimsvandring var väldigt utbrett. För att förkorta tiden i skärselden för sig själv eller för andra gjorde man som kristen goda gärningar eller företog pilgrimsvandringar. Det var en viktig del av det religiösa ut-övandet då.

– Under tidig medeltid var svenskarna nyss kristnade och katoliker. Olof den Helige var ju skyddshelgon för de som jobbade med jordbruk och sjömän. Och det var i princip alla på den tiden.

Det var också för att Norges kung Olav helgonförklarades och fick sin grav i Nidaros-domen som den kom att locka till sig många pilgrimer. Helgondyrkan var väldig stort för alla kristna i Sverige då. I samband med reformationen minskade dock antalet pilgrimer, och i Sverige blev pilgrimsvandring förbjuden 1544.

I vilket skick är leden i dag?

– Under våra möten har många vittnat om att leden är väldigt bra på de flesta ställena, även om den givetvis finns sträckor som måste rustas upp.

För att ro det här i hamn har Västerås stift tagit initiativ till ansökan om ett så kallat Besöksnäringsprojekt tillsammans med Nasjonalt Pilegrimssenter i Nidaros. Finansiering ska bland annat ske genom EU-stöd för samarbete över gränserna.

Romboleden bygger på att i så stor omfattning som möjligt använda befintliga leder, där ledansvarig ansvarar för underhåll, oftast kommuner eller länsstyrelser. Kommunernas besöksnäringsorganisationer hjälper till med marknadsföring av leden. Lokala näringsidkare erbjuder fungerande mat- och logialternativ längs med leden. Varje församling har kontaktpersoner i projektet och ansvarar för lokal samordning och att vi vårdar pilgrimsidén, kärnan i pilgrimsvandring.

Kommer man gå den ursprungliga sträckningen?

– Den moderna leden kommer ligga så nära den historiska dragningen som det bara går, berättar Eva Dellemyr. Ibland har det kanske byggts en riksväg på leden, vilket gör att man får dra den något annorlunda.

Hur har idén tagits emot?

– Det finns ett stort lokalt engagemang för detta, och det är jätteroligt, säger Eva Dellemyr.

Hur långt har ni kommit?

– Kommunfolk, turistfolk och länsstyrelse träffas just nu för att diskutera projektet tillsammans med representanter för de lokala församlingarna.

– Redan i år kommer man att lokalt logga leden med gps så att vi får en karta över den, en nulägesbeskrivning. Sedan är tanken att vi ska börja gå nästa år. Ambitionen är att till nästa år ska vi gå en stafett genom Västmanland och Dalarna åtminstone. Då kan man gå med så länge man vill, en dag, flera dagar eller hela sträckan, så får vi se hur lång tid det tar.