23 september 2020

En tidning på kristen grundLivsstil

Terapeuten: Våga visa ilska - annars riskerar ni bygga upp passiv aggressivitet

Vågar du visa din partner att du blir arg? Ofta ser vi vreden som något fult, men enligt parterapeut Laila Dahl är det en känsla som inte ska underskattas. I andra änden av vreden bor nämligen passionen.

”Låt inte solen gå ned över din vrede.”. Det är ett bibelord som ofta citeras på bröllop, särskilt i kristna sammanhang. Detta råd, att ta tag i konflikten innan dagens slut har säkert hjälpt många par, menar parterapeut, Laila Dahl. Samtidigt är hon övertygad om att vi måste lära oss att se vreden som något mer än ett hot mot våra relationer.

– Vreden är enorm kraft som vi fått som redskap till att sätta gränser och kunna försvara oss mot fara och oönskade konsekvenser. Men vreden står också för energi och passion.

Genom åren som parterapeut har Laila Dahl mött alltför många par där den ene eller båda under flera år lagt locket på över sin vrede för att bevara husfriden. Det är en kortsiktig lösning, menar hon.

– Vreden handlar om att vara tydlig och ta ansvar för vart man vill komma. När du blir arg pekar du med hela handen, därför att du passionerat känner något. Om du kapar vreden kapar du också din passion och det kan i längden bli förödande för relationen.

Sambandet mellan vrede och passion märks inte bara i våra närmaste relationer, påpekar Laila Dahl.

– Undersökningar visar att människor som inte har kontakt med sin ilska inte heller har samma driv i sitt yrke eller i sin karriär.

När man slutar att säga ifrån till sin partner när man tycker att något är fel, riskerar man alltså att även förlora känslorna av passion kring det man tycker om hos den andre.

– Jag möter många som säger att om jag aldrig får bli arg på min partner och om min partner aldrig är tydlig med vad han eller hon egentligen känner, hur ska jag då kunna bli tänd på henne eller honom?

Laila Dahl ser ibland hur par som inte tillåter varandra att bli arga, i stället utvecklar en slags känsla av passiv aggressivitet mot varandra.

Medicinen för dem som fastnat i denna nedbrytande spiral är att man börjar öva på att våga släppa ut sin vrede. Laila Dahl är noga med att poängtera att det inte behöver handla om att skrika och gapa åt varandra. Var och en måste få visa sin vreden på sitt sätt. Hennes erfarenhet är också att många blir positivt överraskade av hur ens partner reagerar när man väl blir arg.

– Ofta har man varit rädd att ens ilska ska stöta bort den andre, men när man väl säger ifrån reagerar den andre precis tvärtom.

– Oj vad kär jag blev i dig när du satte ned foten, hör jag folk säga till sin partner!

Läs också Lailas övning: Så gör ni för att hantera vreden i relationen

Malin Aronsson

Malin Aronsson är redaktör för Dagens relationsmaterial med reportage, intervjuer samt frågespalt till Dagens relationsexperter.

Fler artiklar