Tigleth Malkay: Du ska ge honom namnet Jesus

”Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.”
Matteusevangeliet 1:21.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Jesus är det grekiska ordet för det hebreiska Yeshua. På svenska blir det Josua. I Gamla testamentet fanns det två personer som hade samma namn. Båda dessa var skuggbilder av den riktige frälsaren som skulle komma. Det intressanta är att båda dessa möter ”den himmelske Josua”.

Den förste Josua representerar frälsaren som tog in dem i löfteslandet.

”Medan Josua var vid Jeriko, hände det en gång att han lyfte blicken och fick se en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: ’Tillhör du oss eller våra fiender?’ Han svarade: ’Nej, jag är befälhavare över Herrens här. Nu har jag kommit.’ Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sade till honom: ’Vad har min herre för budskap till sin tjänare?’ Befälhavaren över Herrens här sade då till Josua: ’Ta av dig dina skor, för platsen där du står är helig.’ Och Josua gjorde så.”

Josua 5:13-15.

Här möter den jordiske Josua den himmelske. Överbefälhavaren som egentligen är Jesus själv svarade att jag är inte här för att välja sida utan jag är här för att ta över! Sedan läste vi att han tog av sig sina skor och det var något slavar gjorde inför sina herrar. Slavar hade inga skor. Det säger oss att det enda sättet för dig och mig att vinna kampen mot synden är att ställa oss under Jesu ledarskap! Inte genom att få honom att komma över till din sida.

Den andre Josua var överstepräst när man var på väg tillbaka till löfteslandet.

”Sedan lät han mig se översteprästen Josua stå inför Herrens ängel, och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Men Herren sade till Satan: ’Herren ska straffa dig, Satan. Ja, Herren ska straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är inte denne en brand ryckt ur elden?’ Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängeln. Och ängeln sade till dem som stod inför honom: ’Ta av honom de orena kläderna.’ Sedan sade han till Josua: ’Se, jag har tagit din missgärning från dig, och jag ska klä dig i högtidskläder.”

Sakarja 3:1-4

Den himmelske Josua tog den jordiske Josuas smutsiga kläder och gav honom högtidskläder. Det var exakt detta Jesus gjorde för oss! Han tog våra smutsiga kläder och gav oss sina egna högtidskläder. Han tog vår törnekrona och gav oss sin ärekrona.

Alla vet vi att bara för att man blir kristen och ställer sig under Jesu ledarskap så innebär det inte att man därefter aldrig mer syndar. Alla fortsätter vi att göra fel även efter att vi kommer till tro. Men här kommer det underbara med vår Yeshua.

Han är inte bara en Frälsare som kan ta oss till Gud, han är också en Frälsare som kan ta oss tillbaka till Gud.

Julen handlar om att vår frälsare Jesus kom och gav sitt liv för oss så att vi nu kan förklaras rättfärdiga. ”That´s the reason for the season.”

Bibeltexterna i denna krönika är hämtade ur Svenska Folkbibeln, 2015.

Tigleth Malkay, pastor i Hillsong Stockholm södra.