Tio kristna digitala­ fenomen som ger hopp

Osynligt, humorbefriat och ängsligt. När det talas om kristen digital kommunikation är det ofta i negativa ordalag­. Men kanske håller den bilden på att förändras. Dagens Daniel Wistrand listar tio initiativ som ger hopp om ett nytt kristet digitalt självförtroende.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!