Tobias Åkerman: Kris i äktenskapet när vi inte kunde få barn

Tobias Åkerman har i boken ”Drömmen om ett barn” beskrivit sina erfarenheter av att kämpa mot barnlöshet.
Han vet hur tufft detta kan vara även mellan makar som älskar varandra

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Hur påverkades er relation under åren då ni kämpade för att få barn?

– Både som individer och par genomgick vi en livskris när vi blev barnlösa. Jag tänkte att min roll som man var att bara stå stark och hålla ihop allt.

– Därför­ lade jag mina känslo­r och min sorgeprocess åt sidan­ för att hjälpa min fru. Hon upplevde­ då att jag inte var delaktig i sorgen­ och jag upplevde att hennes tårar blev anklagande­ för att jag inte löste situa­tionen.

– Det här blev en negativ spiral som orsakade oss ännu mer sorg.

Vad var skillnaden i hur du som man påverkades och hur din fru påverkades?

– Eftersom vi förlorade många graviditeter så påverkades givetvis min fru både fysiskt­ och psykiskt på ett helt annat sätt än jag som man. Sedan­ tror jag att kvinnor pratar mer om barn än vad män gör. För mig fanns det få platser där jag kunde tala om barnlösheten.

– En annan aspekt som många gånger glöms bort är att barnlöshet också är ekonomiskt kostsamt., till exempel fertilitetsbehandlingar och adoption. Det är ytterligare en dimension som påverkar relationen i hög grad.

Hur gjorde ni för att förstå varandra?

– Jag började skriva vad jag kände och tänkte, sedan lät jag min fru läsa vilket gjorde att hon fick en större förståelse för mig och min process.

– Utifrån det fick vi möjlighet att möta varandra i vår sorg, besvikelse och tankar om livet. Det är dessa texter som ligger till grund för min bok ”Drömmen om ett barn”.

Hur gjorde ni för att ändå hålla kärleken­ varm?

– Fortsatte bygga vårt gemensamma liv. Vi bestämde oss för att vår relation var den viktigaste oavsett om vi skulle få barn eller inte. Vi bestämde oss för att alltid ha ett öppet hjärta till varandra, göra saker tillsammans och respektera varandras processer.

Vilka lärdomar drog ni som par av den här tiden?

– Det handlade till stor del om att acceptera det vi inte kunde förändra och mod att förändra det vi kunde. Försöka att inte vända sorgen och besvikelsen mot varandra och hitta vägar för att kommunicera med varandra.

Hur skulle kyrkan kunna bli bättre på att ta hand om par som kämpar med barnlöshet?

– Ha en förståelse för att detta är en djup livskris som påverkar hela livet. Att paret behöver mycket tröst, hopp och helande. Erbjuda samtal och förbön utifrån ett inlyssnande perspektiv. Visa att du bryr dig och våga fråga, inte av nyfikenhet utan av omsorg, fastän det kan vara svårt.

Läs det senaste från Dagens relationssajt Fixa kärleken

Alla tidigare artiklar