Undersköterskor: Här stämmer inte den mörka medie­bilden av äldrevården

De har tvingats se flera av sina vårdtagare avlida i sviterna av corona. De har nödgats sköta sina arbetsuppgifter iförda klaustrofobiska plastdräkter och har båda själva insjuknat i covid-19.
Ändå är det ljuset som dominerar undersköterskorna Lisa Gustafssons och Cherin Mehhos berättelser från den svåraste krisen i deras arbetsliv.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!