Vem var Jesu moder?

Marias svar till ängeln Gabriel när hon fick veta att hon bar Guds son har kallats för historiens mänskliga nyckelreplik.Vem var hon egentligen, tonåringen som skulle föda Jesus, lägga honom i en krubba i ett stall i Betlehem, och följa honom hela vägen till korset?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

– Egentligen vet man mycket lite om Marias personlighet. Men det finns otaliga spekulationer, legender och fromma traditioner som omgärdar Jungfru Maria.

Det berättar Ingmar Svanteson, munk och katolsk pater, från Den helige Benedictus kloster i Tomelilla. Han beskriver gärna Maria som en förebild, hjälpare och moder.

Han menar att det var på 1100-talet som teologer började intressera sig mer för Jesu mänsklighet, och att man samtidigt intresserade sig för vem Maria, Jesu moder, var och hur hon kände.

Bibeln ger oss några ledtrådar om Marias bakgrund. Från evangelierna vet vi att hon kom från Nasaret i nuvarande Israel. Hon kan ha varit av prästerlig släkt, av Levi stam. Vi vet att hon var trolovad med Josef från Nasaret och att paret begett sig till Betlehem för att skattskriva sig när Jesus föddes under stjärnan.

Legenderna avslöjar mer. Enligt apokryfa skrifter hette Marias föräldrar Joakim och Anna. Enligt en tradition hade de varit barnlösa länge när de fick Maria, och hon växte upp i det tempel där Sakarias, Johannes döparens far var präst.

Enligt traditionen var Maria mycket ung, bara 13 eller 14 år, när hon födde Jesus. Men det är det ingen som vet säkert, menar Ingmar Svanteson.

– Det vi har i Bibeln är antydningar. Det handlar om två, tre repliker som Maria uttalar i evangelierna och som ger oss ledtrådar om hennes personlighet. En av dem är när hon säger må det ske med mig efter ditt ord, till ängeln Gabriel som kommer för att tala om att hon ska föda Messias.

Ingmar Svanteson är övertygad om att återhållsamheten gällande information om Maria i evangelierna är nyttig för läsaren.

Man kan bara ana hur Maria upplevde Gabriels besök, och hur det var att vara en ung mor till Guds son.

Det är inte lika svårt att gissa sig till vilket fruktansvärt lidande det måste ha varit för Maria att se sin son korsfästas. Maria kallas ibland smärtornas moder.

– Den som älskar mest får lida mest, konstaterar Ingmar Svanteson.

Inom katolsk ikontradition framställs den lidande Maria genomborrad av sju svärd genom hjärtat.

De sju svärdshuggen symboliserar sju lidanden genom Marias liv: Simeons profetia till Maria, där han förutsäger lidande genom att uttala att ett svärd ska genomborra hennes själ, den heliga familjens flykt till Egypten, Marias vånda när Jesus som barn försvinner i tre dagar, mötet med Jesus bärandes på korset på väg till Golgata, samt korsfästelsen, korsnedtagandet och gravläggningen.

Hur Maria egentligen kände och vad som hände med henne under tiden efter Jesu korsfästelse vet vi ingenting om.

Ingmar Svanteson menar att de allra flesta människor kan identifiera sig med Maria, trots att hon är unik.

– Maria är en förebild för oss, framför allt genom sin disponibilitet. Hon bad: ske mig som du har sagt i ditt ord, och genom det kan alla kristna känna igen sig.

– Hon har blivit en förebild för människor med alla typer av kallelser. Vi kan alla be: Må det ske med mig som du har sagt. I Marias ja till Gud förenas den rena ödmjukheten och den mänskliga storheten.

Mariadöttrarna finns i tre länder

De evangelisk-lutherska Mariadöttrarna lever i små, öppna hem som går att besöka, i Sverige, Danmark och Finland.

Gunvor Norrman, som grundade Mariadöttrarna menade att klosterliv blev en form av kvinnlig frigörelse under 1900-talet. Den traditionella lutherska kallelsetanken förkunnade att kvinnans kallelse var att bli maka och mor. Klosterlivet lät en ensamstående kvinna förverkliga en fullödig gudsrelation utan att gifta sig.

Siffran 7

På katolska ikoner syns ofta Maria genomborrad av sju svärd genom hjärtat.De sju huggen symboliserar sju lidanden: Simeons profetia till henne, där han förutsade lidande, Marias och Josefs flykt till Egypten, Marias vånda när Jesus kom bort som liten, dagen när Jesus bar korset mot Golgata, korsfästelsen, korsnedtagandet och gravläggningen.