Vilken kyrktyp är du?

Är du den kontemplativa, intellektuella, tjänande­, relationella eller den karismatiska typen? Var möter du Gud och var möter Gud dig?Våra olika personligheter avspeglas också­ i vårt kristna liv.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Annika Bertilsson, master i semitiska språk och pastor i Centrumkyrkan i Vallentuna (pingst), skissar upp de fem modeller för mig, av hur våra personligheter kan påverka vårt sätt att uttrycka våra kristna liv.

– Eftersom Gud har skapat oss till unika varelser är det inte så konstigt att vi möter Gud på olika platser och på olika vis. Ingen är den andra lik, vi gillar olika slags musik och vi har olika intressen. En del är utåtriktade, andra är tillbakadragna.

– I en församling är det viktigt att bejaka varandras olikheter, att inte rangordna uttryckssätten utan bara se dem som olika sätt för att uppnå samma mål – ett Gudsmöte.

– Modellerna är bara ett verktyg för att öka förståelsen för sig själv och andra. Ingen är renodlat en enda modell, de flesta känner säkert igen sig i flera av modellerna.

Varje modell har också sina faror, påpekar Annika Bertilsson.

Eremiten kan gå vilse i sin öken, den intellektuella kan fastna i oviktiga detaljer, tjänaren kan slita ut sig, teambyggaren kan ha så roligt att själva ändamålet blir en bisak och karismatikern kan bli hög på upplevelser.

– Jag tror inte alla uppenbarelser som Heliga Birgitta fick kom från Gud. Hon borde ha prövat en del av dem mera noggrant.

Själva syftet med de olika modellerna är att visa på olikheter, men också hur det går att överbrygga dem.

– Den som är extremt intellektuell och oftast möter Gud i bibelstudier kanske kan utmana sig själv genom att pröva den tjänande modellen eller tvärtom. På det sättet kan vi få möta Gud på olika sätt och även bli mer toleranta mot andras gudsupplevelser och personligheter.

Läs mer om kyrktyper

Fakta:

Annika Bertilsson betonar att modellerna inte är hennes egen idé, hon har själv hört andra prata om dem, men tyckte att idén var så god att hon gärna sprider den.

Lilla Erstagården