Vilken kyrktyp är du – testa dig själv!

Är du den kontemplativa, intellektuella, tjänande­, relationella eller den karismatiska typen?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

1 Den kontemplativa typen är inåtvänd, grubblande och eftertänksam. Behöver ofta dra sig undan och söker ensamhet. Den kontemplativa möter oftast Gud i bön i kammaren, på pilgrimsvandring eller på retreater.

Extremexemplet är Sankt Simeon Styliten, som ville avskärma sig från all mänsklig samvaro, bara vara ensam med Gud och be. Han stod på en pelare i 36 år och byggde den allt högre för att komma närmare Gud. Otursamt nog – för honom själv – blev han väldigt populär och människor vallfärdade till honom för att få råd om hur de skulle leva sina liv som kristna. Han lyckades skapa försoning mellan människor.

Exempel ur Bibeln på kontemplativa personer: Elia som enligt 1 Kung 19: 9-13 gick i öknen i fyrtio dagar och fyrtio nätter till berget Horeb, där han slutligen fick möta Gud i en stilla susning. I Markus 6:45-46 berättas hur Jesus själv skickade iväg lärjungarna med båt och bad folket att gå hem, medan han själv blev kvar och gick upp på ett berg för att be.

Passande bibelord för de kontemplativa: ”Herren är min herde, han leder mig på rätta vägar.”

 

2 Den intellektuella typen söker sig till vetenskapliga belägg, läser, tänker och funderar. Kan specialstudera detaljer i översättningar, kontexter och hänvisningar och där uppleva hur Gud blir större och kommer närmare.

Catherine Booth, en av Frälsningsarméns grundare, var pastorsbarn och det sägs att hon redan vid tolv års ålder hade läst igenom Bibeln åtta gånger. Som tonåring fick hon problem med rygg och lungor. Det fick till följd att hon blev ensam, hon läste teologi och engagerade sig i alkoholfrågor. Några av hennes predikningar finns bevarade, bland annat ”Kvinnans rätt att predika evangelium”.

Exempel ur Bibeln: I Lukas 2:46 sitter Jesus kvar i templet som tolvåring för att diskutera med de skriftlärda. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd.

Passande bibelord för den intellektuella typen. ”Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungars vis. När Herren Gud öppnade mina öron gjorde jag inte motstånd, drog mig inte undan”.(Jesaja 50: 4-5)

 

3 Den tjänande typen mår bra av att hjälpa till, som ser Gud i varje medmänniska och som trivs med att hjälpa andra människor.

Elise Lindqvist – ”Ängeln på Malmskillnadsgatan” – har vigt de senaste 22 åren av sitt liv till att tjäna människor som far illa i samhället. Hon kallas morsan och stålmormor, står på de svagas sida och vågar stå upp för deras rätt och deras människovärde.

Uppmaningar i Bibeln att tjäna. ”Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen!” (Jesaja 58:6-7)

Moder Theresa sa: ”Alla kan inte göra stora saker. Men alla kan göra små saker med stor kärlek. Vänliga ord kan vara små och enkla att uttala, men de ekar i oändlighet.”

 

4 Den relationella typen älskar att umgås, träffa människor, skapa och utveckla relationer. Det sociala geniet som får alla att träffas och trivas. Den relationella typen möter Gud i gemenskapen med andra, tycker bättre om att be i grupp än att be ensam och läser hellre Bibeln tillsammans med andra än studerar på egen hand.

Staffan Stadell, som var med och tog konceptet Alpha till Sverige, som bygger på att människor skapar relationer där de äter, läser Bibeln och samtalar tillsammans. Ofta är den relationella typen ingen ”kändis” eftersom en av egenskaperna är att han eller hon lyfter fram andra i stället för sig själv.

Bibelord som passar för den relationella typen. ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” (Matteus 18:20)

Jesus tyckte också om att ha relationer, han samlade tolv vänner runt sig och besökte ofta sina vänner Marta, Maria och Lassaros.

 

5 Den karismatiska typen är en person som möter Gud i lovsången, i bönen, i de andliga upplevelserna och på de stora konferenserna.

Heliga Birgitta levde på 1300-talet och fick ständiga uppenbarelser och tilltal. Hon har grundat Birgittinordern och är ett av Europas tre skyddshelgon.

Vadstena klosterkyrka uppfördes efter hennes död helt enligt de ritningar som uppenbarats för henne.

Bibelord som uppmanar till lovsång:

Psalm 92:2: ”Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn du den högste.”

Apostlagärningarna 2:4: ”Alla fylldes av Helig Ande och började tala andra­ tungomål, med de ord som Anden ingav dem.”

Läs mer om kyrktyper

Debatt