Wendela Dehlin lämnades bort av föräldrarna och fastnade i missbruk

En barndom präglad av förbud, aga och svek gjorde att Wendela Dehlin bestämde sig: hon skulle aldrig bli vare sig pingstvän eller kristen som sina föräldrar. Efter struliga år blev hon dock både kristen och pingstvän. Sedan hon själv kommit ut ur missbruk har hon ägnat hela sitt liv åt att hjälpa andra i samma utsatta situation.
– Det är få saker som kan chocka mig efter alla män­niskor jag mött genom åren, säger Wendela Dehlin.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!