LO vill att religiösa friskolor ska förbjudas

"Det är ingen rättighet att pådyvla våra barn föräldrarnas trosuppfattning", är budskapet som fackföreningsrörelsen sprider i sociala medier.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är i en debattartikel i Dagens Nyheter som LO säger att de vill ha ett totalstopp för religiösa friskolor. Artikeln spänner över en rad olika ämnen, och kravet på att förbjuda religiösa friskolor nämns mest i förbifarten, utan någon motivering.

Men i sociala medier har LO fortsatt att lobba för sitt totalstopp, och skriver: Det är ingen rättighet att pådyvla våra barn föräldrarnas trosuppfattning. Vi ska inte ha religiösa friskolor.

Berit Müllerström är andre vice ordförande i LO, och hon berättar för Dagen att deras krav har kommit fram eftersom de vill komma till rätta med ojämlikheten som finns i skolan.

Varför är religiösa friskolor en fråga för LO överhuvudtaget?

– Vi tycker att religiösa friskolor står i vägen för den skola som ska hållas ihop. I skolan ska barn mötas som har olika bakgrunder, skolan ska motverka segregation och utbildningen ska vara likvärdig. Eleverna ska lära sig att bli kritiskt tänkande individer. Det går inte ihop med att ha religiösa skolor. Vi lever i sekulärt samhälle och det måste även gälla våra skolor, säger Berit Müllerstam.

Liberalerna har sagt att de vill ha ett stopp på nyetablering av religiösa friskolor. Ni vill alltså gå längre och se ett totalstopp?

– Politiken är det som ansvarar för det här, men vi tycker att religiösa friskolor står i vägen för den skola som ska hållas ihop, där barn från olika bakgrund får mötas. Skolan ska motverka segregation.

Hur vet ni att religiösa friskolor segregerar, har ni något belägg för det?

– Vi vet att vi vill motverka segregationen i samhället, och då ska skolan i ett sekulärt samhälle ge en likvärdig utbildning för alla.

Men finns det någon forskning eller något annat som ni kan hänvisa till?

– Det vet jag faktiskt inte. Men för att motverka segregation, för att barn med olika bakgrund ska kunna mötas, ska vi motverka religiösa skolor. Alla ska ha samma möjligheter i livet.

Berit Müllerstam upprepar i stort sett samma formuleringar gång på gång under intervjun, att skolan ska hållas ihop, att de vill motverka segregation, att alla ska få en likvärdig utbildning. Det är också svaren hon ger på frågan om varför religiösa friskolor som fungerar bra ska förbjudas.

Jag misstänker att ni vill att frågan kommer upp på Socialdemokraternas kongress i vår?

– Vi vill påverka och skapa opinion i hela landet. Men visst, vi samverkar med Socialdemokraterna. Men även med andra, Liberalerna har också lyft frågan som du tidigare nämnde.

De som försvarar religiösa friskolor hänvisar ofta till Europakonventionen, att föräldrar har rätt att uppfostra sina barn utifrån det de tror på. Ska man inte ta hänsyn till den?

– Vi tycker att det är skillnad på fritid och skoltid. Självklart har alla föräldrar möjlighet att lära sina barn om religion på fritiden. Men skolan är till för att utbilda barn och skapa en arena där man kan mötas oavsett bakgrund. Det bygger grunderna till att vi får ett tolerant och öppet samhälle.

Berit Müllerström säger också att barn självklart får utrycka sin religiösa övertygelse, även i skolan. När LO i sociala medier exempelvis skriver att "Skolan ska vara fri från religion" ska det inte tolkas som att religionsundervisningen ska försvinna, eller att religiösa uttryck ska förbjudas.

– Vi står verkligen upp för att alla får yttra sig, säger Berit Müllerström.

Men hon betonar att när det handlar om att uppfostra sina barn utifrån en viss trosinriktning så hör det privatlivet till, det är inte skolans uppgift.

 

Läs även repliken från SKR: "Ska alla lämna sin ideologi bakom sig" 

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar