Löfven: Alla präster ska viga samkönade par

"Ingen präst i Svenska kyrkan ska kunna vägra att viga samkönade par", säger statsminister Stefan Löfven (S) i en intervju med Kyrkans Tidning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Han jämför en präst som vägrar viga samkönade par med en barnmorska som vägrar utföra aborter.

– Jobbar man som barnmorska måste man kunna utföra aborter, annars får man göra något annat. Det är samma sak för präster som inte vill viga samkönade, säger statsministern.

Därmed går han längre än någon av de motioner som lagts i de senaste kyrkomötena, som nöjt sig med att föreslå att vigslar av samkönade par ska göras till ett krav för att kunna bli prästvigd.

Men jämförelsen med barnmorskan haltar, tycker Jan Thurvall, universitetslektor i statskunskap på Göteborgs universitet.

– Jämförelsen är felaktig. Det ena handlar om hur man utöver sitt myndighetsuppdrag som tjänsteman, men Svenska kyrkans präster är inte tjänstemän, säger han till TT.

"Dåligt påläst"

När äktenskapslagstiftningen ändrades 2009 och det blev möjligt med samkönade vigslar skrevs det samtidigt in i lagen att det inte finns någon "skyldighet att förrätta vigsel för... den som är behörig vigselförrättare inom ett trossamfund".

– Det verkar som om statsministern är dåligt påläst, säger Jan Thurvall.

Prästens möjlighet att säga nej har varit central i Svenska kyrkan, och det handlar inte bara om vigslar. Varje präst har rätt att avstå vilken vigsel, vilket dop eller vilken begravning som helst.

Läs fler artiklar om Socialdemokraterna

Alla tidigare artiklar