Dagen Lokalt

Korskyrkans årsmöte i Jönköping

Korskyrkans församling i Jönköping höll sin årshögtid söndagen den 2 februari 2020.

1 av 2

Församlingen gläds över det gångna året, då vi har haft samlingar för alla åldrar. Särskilt kan nämnas att barn- och ungdomsverksamheten har varit välbesökt. Kyrkans sommarkafé, Café 93, är känt av många Jönköpingsbor och en fin samlingspunkt med bland annat musikkvällar på kafégården fredag-och söndagskvällar.

I övrigt kan nämnas missionsarbete via Evangeliska frikyrkan i länder som Brasilien, Sydafrika och Tunisien. Medlemmar deltar också med idéellt arbete på hemmaplan, i till exempel second hand-butiken Ge för Livet, Kyrkhjälpen och Hela Människan.

Under året har församlingen haft två dopförrättningar. Föreståndare och pastor Anna-Lena Thoursie lämnade sin tjänst i somras efter tolv år. Hon efterträddes i augusti av David Blondell. Johanna WInther är församlingens familjepastor och Evelina Johannesson är ungdomsledare.

I dagens förmiddagsmöte predikade David Blondell med utgångspunkt från Apostlagärningarna 2:37–39 och påminde om den helige Andes hjälp i vår vardag. De första kristna har en del att lära oss när det gäller generositet och glädjefylld tillbedjan trots svårigheter.

Efter kyrklunch följde årsmötet. I församlingsledningen omvaldes Eber Fransson som ordförande och Sofia Hildingsson som vice ordförande. De övriga som omvaldes var Karin Alexandersson, Petter Eklund, Leif Eliasson och nyval skedde av Roger Svensson och Elisabeth Wiström. Församlingen hade vid årsskiftet 300 medlemmar.

Elisabeth Fransson Malm, årsmötesreferent

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig