Återträff för kören Trofén i Gävle

Helgen 26–27 oktober var det reunion för ungdomskören/gospelkören Trofén från pingstkyrkan i Gävle.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kören bildades 1969 – alltså för 50 år sedan – av Ingvar Holmberg. Under årens lopp har många varit med och sjungit i kören, som upphörde 1998. Omkring 100 körmedlemmar från olika årtionden träffades under helgen. Bland annat var det flera som var med i starten 1969 som var på plats.

På lördagen övades det sånger och på kvällen var det festmiddag med minnen, bilder och så vidare. Och på söndagen avslutades det hela med en musikgudstjänst i Hedvigslundskyrkan, som den nya pingstkyrkan heter, med sånger från 1960-, 1970-, 1980, och 1990-talen. Omkring 350 besökare fyllde kyrkan och fick lyssna på den för helgen återuppståndna Trofén. Det var en mycket uppskattad sånggudstjänst.

Många av körens ledare under åren var på plats under helgen: Ingvar Holmberg, Håkan Leandersson, Rode Kottorp (då Nilsson) Carin Olsson (då Samuelsson), Monica Hofvenstam (då Sandqvist), Lili André och Stefan Sjöman (då Ali).

Under 1970-, 1980- och 1990-talen åkte kören på flera så kallade arbetsveckor till turistorter en vecka sommartid och sjöng och vittnade på badstränder och i städernas centrum. Man var också ute mycket på helger och sjöng i kyrkor runt om i Sverige.

Kända solister som Trofén har sjungit med är Frank Ådahl, Tata Vega, Per-Erik Hallin och Cyndee Peters för att nämna några.

Tomas Forsman

Hagia Sofia blir moské