Gun och Inge Ström framträdde i Filadelfia Stockholm

En vanlig tisdagseftermiddag i februari. Den mesta snön har smält undan. Utanför Filadelfiakyrkan i Stockholm står en skylt som hälsar välkommen till seniorsatsningen, som har fått namnet Mötesplats Rörstrand. Där arrangerar kyrkan varje tisdag en dagledigsamling med sång och musik, olika gäster med olika bakgrund, som delar med sig av olika livserfarenheter. Den efterföljande kaffestunden i en bredvidliggande sal är en populär del i gemenskapen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Den här dagen var det Gun och Inge Ström som var gäster i kyrkan. Samlingen var i den sal i kyrkan som för många seniorer är känd under namnet 500-salen. Kaffet efter samlingen serverades i den förr kallade 250-salen.

Gun och Inge Ström är båda är välkända i hela Kyrksverige. De har under hela sina liv rest runt i landet och utomlands i olika kyrkliga sammanhang och evangeliserat på sitt eget sätt.

Det finns naturligtvis mycket att berätta om de båda Strömmarna. Och det är ju ganska fantastiskt att de, som båda är en bra bit över 80 år, har ork och energi att arbeta på det sätt de gör. Att Gun fortfarande har kvar sin röst och dessutom har greppet kvar om sin gitarr och utan svårigheter både sjunger och spelar.

Att Inge ännu har greppet om sin publik då han predikar, är enastående. Karaktäristiskt för honom är ju att han i sin predikoform har förmåga, eller kanske gåvan, att på ett enkelt sätt framställa evangeliet så att det går fram. Och ingen i publiken tvivlar på, att då han vid olika tillfällen särskilt betonar något i sin framställning, kommer det från hans innersta.

Deras sångval var denna gång som den alltid är: Den gamla sångskatten var rikt representerad. Enkla, gamla älskade sånger både hämtade från Segertoner, som ju är rik på lovsånger bland annat samt från många andra av de gamla älskade sångböckerna.

Anna-Lena Johansson är ledare för kyrkans seniorverksamhet.

– Samlingarna på tisdagarna har funnits i många år, till en början var det varannan vecka men från 2008 har det varit samlingar varje tisdag, berättar hon.

– Som församling vill vi värna om de äldre, och det är värdefullt att få komma till kyrkan mitt i veckan på dagtid. Vi vill bryta isolering och ensamhet och erbjuda en andlig och mänsklig kontakt, något att längta till. Jag vet att det behövs ”plattformar” för aktivitet och gemenskap. Varje tisdag samlas 100–200 personer och det är någon ny besökare varje vecka. Gårdagens samling med Gun och Inge Ström var verkligen en höjdpunkt som gav mersmak. De är förebilder för den äldre generationen!

Är det något du särskilt vill nämna om samlingarna under den kommande våren?

– Vårens program bjuder på ett varierat innehåll. Allt ifrån en gudstjänst, en konsert, och sjukhuspastorn berättar, till en våravslutning med Seth Olofsson som talar och spelar, berättar Anna-Lena Johansson.

Berne Wilhelmsson