Love Nepal befriar flickor som sålts som sexslavar

Ett Facebook-inlägg i början av januari om flickors sexslaveri i Nepal och Indien gav explosionsartad uppmärksamhet.
– Det inspirerar oss att hjälpa ännu fler offer för den hänsynslösa sexhandeln, säger Mikael Alfvén, grundare av Love Nepal som driver flera hem för dessa flickor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Arbetet började 2009 efter att den kristne förkunnaren Mikael Alfvén under ett besök i Singapore fick se bilder på flickor som utnyttjades som sexslavar.

– Jag blev illa berörd och kunde inte släppa det. Flickorna på fotona var bara 8-9 år. Vetskapen om hur de och tusentals andra behandlas tog tag i mig.

Han kunde inte sova på natten och upplevde en viskning i sitt hjärta, en kallelse att göra något. Det blev starten på Love Nepal, en organisation som bekämpar trafficking.

– Vi startade i liten skala och öppnade ett hem med 34 platser. Nu finns nio sådana hem i Nepal, berättar Mikael Alfvén.

Flickor spåras upp på bordeller 

Under de drygt sex år verksamheten funnits beräknar han att ungefär 650 nepalesiska flickor fått hjälp. Flickor som annars troligen hade gått under.

Med hjälp av polis spåras de upp på bordeller. Flickorna får sedan hjälp att fly, ofta i mer eller mindre dramatiska räddningsaktioner.

– Bordellerna är ofta hårdbevakade av lokala beväpnade ”poliser” . Så det är inte så lätt att genomföra dessa aktioner, förklarar han.

Den senaste tidens uppmärksamhet, bland annat på sociala medier, beror bland annat på att organisationen gått in i de mörkaste bordellområdena där sexhandeln är som störst, enligt deras Facebookinlägg.

"Kan inte berätta vilka platser det gäller"

Av säkerhetskäl kan Mikael Alfvén inte berätta vilka platser det gäller. Men han beskriver det sätt som flickorna behandlas på som avskyvärt.

– De lever i en brutal verklighet, i vad som kan beskrivas som fängeslehålor. Flickorna räknas inte som människor och utnyttjas hänsynslöst i sexindustrin.

Mikael Alfvén: Vi jagades bort ur bordellområdet

Det område de besökte i början av januari är ett av de allra värsta. Efter 20 minuter kom ”bordell­polisen” och beordrade dem att lämna området.

– Vi fick tre minuter på oss att försvinna därifrån, att vistas i sådana områden är farligt och förenat med livsfara.

Enbart i det området ”jobbar” minst 10 000 flickor, varav de flesta är minderåriga. Verksamheten styrs med järnhand av hallickar och bordellmammor.

Smärtsam process

När flickorna befriats återstår det svåra och mödosamma arbetet att hjälpa dem tillbaka till ett normalt liv. En process som tar tid och är mycket smärtsam.

– Alla har sår i själen och de flesta är trasiga i sina kroppar. Därför brukar den första tiden handla mycket om att ge vård och omsorg.

– Sedan börjar den tunga fasen med bearbetning av traumatiska upplevelser. Ofta under stor vånda och mycket kamp.

Flickorna berättar om övergreppen i Sverige

Några gånger har Love Nepal besökt Sverige för att informera om och samla in pengar. Några flickor brukar berätta om sina hemska upplevelser.

Är det inte jobbigt för flickorna att offentligt berätta om övergrepp de utsatts för?

– Jo, och därför har vi ändrat lite på upplägget, förklarar han. Numera läser någon annan deras personliga berättelser. Sedan får flickorna själva berätta om förvandlingen, säger han.

Nytt radioprogram

På söndag medverkar han i ”Söndagarna med Stina Wollter”, ett nytt program i Sveriges Radio. Det blir en knapp timmes intervju om arbetet. Efteråt får lyssnarna höra av sig.

– Vi hoppas att det bidrar till att frågan om den grymma sexhandeln i världen lyfts fram och kommer högre upp på dagordningen, säger Mikael Alfvén.

Programmet sänds den 7 februari klockan 22.05 i P4.

Fakta:

Love Nepel. Hjälporganisation med 80 anställda i Nepal och sex i Sverige.

Grundad 2009 av Mikael och Ing-Marie Alfvén.

Hjälper flickor från Nepal och Indien som sålts som sexslavar.

Gäller framför allt flickor i folkgruppen daliter.

Driver hem där de får börja om på nytt, bearbeta sina upplevelser och utbilda sig.

Foto: Natanael Alfven