LP stänger boenden för missbrukare och flyktingar

Pingströrelseägda LP-verksamheten lägger ner sitt största stödboende för missbrukare, Tingvallahemmet i Märsta. Dessutom stängs flyktingboendet Brofästet i Örebro.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Totalt handlar det om cirka 25 personer som sägs upp med anledning av neddragningarna.

Tingvallahemmet i Märsta utanför Stockholm har haft 25 boendeplatser plus 14 lägenheter för personer med alkohol- eller drogproblem. Nu stängs boendet sista mars.

– Det är klart det är tråkigt. Vi har en bra verksamhet som vi tror på, men någonstans måste vi inse att vi inte kan leva på luft utan att ha beläggning på våra hem, säger Madeleine Hansson, tf direktor för LP-verksamheten till Dagen.

– Det är tråkigt både för de anställda och för missbrukare som inte kan få möjlighet till ett kristet vårdalternativ.

Dålig beläggning

Det är mindre än ett år sedan LP-verksamheten tog över Tingvallahemmet som tidigare har drivits av organisationen Hela människan i samverkan med LP regionalt. Men kommunerna har inte skickat missbrukare i den omfattning LP-verksamheten hade hoppats på.

När flyktingtillströmningen minskar, och därmed efterfrågan på asylboenden, drabbas Brofästet i Örebro, en anläggning för ensamkommande flyktingbarn i LP-verksamhetens regi. Örebro kommun har som på många andra håll i landet sagt upp avtalet. Boendet stängs sista juni.

– Vi har haft full beläggning och väl fungerande verksamhet och arbetet har verkligen varit värdesatt. Men när kommunen drar ner läggs de privata alternativen ner först.

Samlar pastorer

De ekonomiskt kärva tiderna gör att Pingst nu gör en genomlysning av det sociala arbetet. Den 13 mars har landets pingstföreståndare kallats samman för att diskutera hur de ser på den sociala verksamheten inom Pingst.

– Vi tittar över verksamheten. Vi vill utöka den församlingsnära verksamheten inom LP och efterlyser respons, säger Madeleine Hansson.

LP-verksamheten driver redan i dag ett 80-tal lokala så kallade LP-kontakter, som enligt Madeleine Hansson "fungerar väldigt väl". Dessutom finns bland annat vårdhemmen Torpa och Ursviken samt kvinnoverksamheter i Nässjö och Skellefteå.