Lunds domprost köps ut för miljonbelopp

Lunds domprost Kerstin Hesslefors Persson har slutat sin tjänst och får ett par miljoner i avgångsvederlag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!