Lutherska världsförbundet: Vi ska arbeta för enheten

Ledare för Lutherska världsförbundet välkomnar närmandet mellan lutheraner och katoliker i samband med höstens möte i Lund.
- Det är historiskt att katoliker och lutheraner gemensamt uppmärksammar Reformationens jubileum, säger de i ett gemensamt uttalande

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är Lutherska världsförbundets president, biskopen Munib Younan, och LVF:s generalsekreterare, Martin Junge, som i samband med det förestående 500-årsjubiléet av Reformationen vill uppmuntra medlemskyrkorna "att söka vägar för att fördjupa relationerna med Katolska kyrkan, både globalt och på gräsrotsnivå". De bägge ledarna uppmanar de lutherska kyrkorna världen över till gemensamt arbete med målet att uppnå försoning. Som exempel ger de det diakonala arbetet, som de menar kan vara en god början.

- Vi är beredda att ta steg mot enheten. Vi hoppas på öppenhet och uppmuntran för att övervinna skillnaderna i praktik och doktrin som fortfarande finns. Och arbeta vidare med en övertygelse om att de kan övervinnas, säger Martin Junge i en intervju med Lutheran World.

- Lutheraner och katoliker har tillsammans förbundit sig att söka efter synlig enhet, så som det uttrycks i vårt gemensamma dokument Från Konflikt till gemenskap. Det som förenar oss är mäktigare än det som delar oss. I framtiden måste vi fortsätta diskutera kyrkan, tjänandet, den Heliga kommunionen och Eukaristin. De steg vi vidtagit fram till i dag och den uppmuntran vi kommer att få genom att vi gemensamt minns Reformationen kommer att stärka vårt fokus.

De bägge ledarna säger sig vara mycket glada över att påven Franciskus i oktober reser till Lund för att tillsammans med de lutherska kyrkorna uppmärksamma Reformationen.

- Vi vet om att lutherska kyrkor runt om i världen befinner sig på lite olika stadier och har olika erfarenheter när det gäller relationerna med katolska kyrkan. Detsamma gäller för katolska kyrkan lokalt på olika håll, säger Munib Younan.

- Vi är medvetna om att verkligheten ser olika ut på olika platser. Men vi vill ändå betona att vi strävar efter enhet genom att lämna konflikten bakom oss och arbeta för gemenskap.