Majoritet tycker att kristna friskolor bör vara tillåtna

Allt fler politiker talar om att konfessionella friskolor borde förbjudas. Men majoriteten av svenskarna är av en annan uppfattning – i alla fall när det handlar om kristna friskolor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Sifo har på uppdrag av Dagen och Kristna friskolerådet frågat 1 000 slumpvis utvalda personer om de anser ”att skolor på kristen grund, som är kontrollerade av Skolinspektionen, bör vara tillåtna eller förbjudna?”.

51 procent valde det första alternativet – att skolorna ska vara tillåtna. 36 procent svarade att skolorna bör förbjudas medan 13 procent valde det tredje alternativet – ”tveksam, vet ej”.

Äldre mest positiva - yngre mest tveksamma

Någon större skillnad mellan könen existerar inte. Däremot visar svaren att personer mellan 50 och 64 år är mest positiva till kristna friskolor. I det åldersspannet vill 55 procent att skolorna ska vara tillåtna medan 37 procent anser att de bör förbjudas.

Mest kritiska är samtidigt personer i åldersspannet 30–49 år. Där anser 41 procent att kristna friskolor ska förbjudas.

Störst osäkerhet råder bland de yngsta enkätdeltagarna (15–29 år) där 18 procent svarar att de är tveksamma/inte vet.

friskolegrafikLär mer: Statsvetare om undersökningen: Svenskar är mer positiva till kristendom än islam
 

Tidigare undersökning annat resultat

Tidigare i år presenterade Humanisterna en egen undersökning, utförd av Novus, där drygt 1 000 slumpvis utvalda personer också fick svara på frågor om friskolor.

På en av frågorna: ”Bör religiösa friskolor förbjudas i Sverige?” svarade 55 procent att ”alla religiösa friskolor” borde förbjudas. 24 procent svarade samtidigt nej på frågan.

– Vi förväntade oss att många svenskar skulle dela vår syn på religiösa friskolor och barns religionsfrihet, men att det var så här tydligt var en liten överraskning, sa Humanisternas ordförande Christer Sturmark den gången.

Sifo: Skillnad mellan kristna och alla religiösa friskolor

95239.jpgEnligt Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo, kan skillnaden mellan svaren i Sifo- och Novusundersökningarna troligtvis förklaras med att det specifikt frågas om ”skolor på kristen grund” i den förstnämnda medan Novusundersökningen i stället handlar om ”religiösa friskolor”, alltså även muslimska och judiska.

– Man kan i och för sig hävda att kristna friskolor ingår i ”alla religiösa friskolor”, men det är ändå olika frågor och hur frågorna är formulerade påverkar svaren, säger han till Dagen.

Hårdare kontroll av religiösa skolor

När Humanisternas undersökning genomfördes hade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) nyligen meddelat att regeringen önskade en hårdare kontroll av religiösa friskolor.

Det beslutet kom i sin tur efter att Europadomstolen i en vägledande dom hade slagit fast att föräldrar inte får vägra att låta flickor delta i skolans simundervisning tillsammans med pojkar.

Domen handlade specifikt om ett muslimskt par i Schweiz som av religiösa skäl vägrade låta sina två döttrar delta i simlektioner med både pojkar och flickor.

Men frågan har även varit aktuell i Sverige flera gånger. Förra sommaren gav till exempel Skolinspektionen grönt ljus för könsuppdelade idrottslektioner på Al-Azharskolan i Stockholm, en friskola med muslimsk profil.

Fortsatt debatt

Efter Novusundersökningen – men före Sifoundersökningen – har debatten om religiösa friskolor fortsatt. I början av april avslöjade exempelvis TV4-programmet ”Kalla fakta” att Al-Azharskolan delade upp sina elever i två grupper – pojkar för sig och flickor för sig – när de ska åka buss.

Men trots den stundtals infekterade debatten om religiösa friskolor anser alltså en majoritet av svenskarna att kristna friskolor, kontrollerade av Skolinspektionen, ska vara tillåtna.

Sifoundersökningen

Sifoundersökningen genomfördes via telefonintervjuer den 2–4 maj.

I undersökningen har 1 000 slumpvis valda personer i landet tillfrågats om sina åsikter om kristna friskolor.