Mamma kräver att barn flyttas från muslimskt familjehem

Nenwas barn är familjehemsplacerade i en muslimsk familj. Hon är själv kristen och hävdar att barnen inte får leva ut sin tro. Men företaget bakom familjehemmet säger att det inte stämmer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den 5 juni flyttades Nenwas två barn från Nenwas syster där de hade bott under en period. Familjen motsatte sig beslutet, men socialtjänsten i Nenwas hemstad hävdade att systern inte kunde erbjuda ett lämpligt familjehem.

– Både jag och min syster sa då att barnen i alla fall inte skulle bo i en muslimsk familj. Och först placerades barnen hos en svensk familj. Men efter bara en vecka omplacerades de till en muslimsk kvinna, säger Nenwa till Dagen.

Varför vill du inte att dina barn ska bo i ett muslimskt familjehem?

– Vi blev utsatta av muslimer i våra länder, det var därför vi kom till Sverige, för att få en bättre framtid.

Protesterade med mejl

Nenwas syster protesterade mot flytten genom att skicka ett mejl till den ansvariga familjehemssekreteraren i Nenwas hemstad. Familjehemssekreteraren svarade tre dagar senare: ”Jag vet att du önskade att barnen skulle komma till ett kristet hem” och ”jag sa redan då att det kan vara svårt att hitta ett familjehem med samma tro som er men att vi självklart tar med oss det när vi söker lämpligt familjehem för barnen”.

 

Läs också: Ledare: Det är viktigt att ha förståelse för barnens religösa arv

 

Mamman: De har lärt sig den muslimska trosbekännelsen

Till Dagen säger Nenwa att barnen har sagt att de numera tillber Allah samt att de har lärt sig den muslimska trosbekännelsen på arabiska. Dessutom säger hon att den 6-årige sonen har berättat att han och den 4-åriga systern inte får tillbe ”sin Gud” – samt att de har blivit fråntagna sina kors som de brukade ha som halssmycke.

Stämmer inte, enligt företaget

Men dessa uppgifter tillbakavisas av företaget Humana som har anlitat det familjehem där Nenwas barn bor.

– Alla mina familjehem är noggrannt utvalda utifrån omfattande utredningsunderlag. Familjehemmen måste vara toleranta inför alla religioner och de får inte på något vis pålägga placerade barn sin enskilda religion, eller ta ifrån barnet deras ursprungliga trosuppfattning, säger familjehemskonsulenten Vibeke W Stangeland till Dagen.

Samhörighet med anhöriga

Enligt 6 kap. 1 § i Socialtjänstlagen bör vården av ett familjehemsplacerat barn utformas så att den främjar barnets samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. I förarbetena betonas att detta innebär såväl geografisk närhet som hänsynstagande till barnets språkliga och kulturella bakgrund.

Kontakt med kulturellt ursprung

JO har också i flera fall slagit fast att en placering av barn bör ha som utgångspunkt att barnet ska få behålla kontakten med sitt kulturella ursprung.

”När det är fråga om barn av utländsk härkomst är detta oftast av alldeles särskild betydelse för barnets möjligheter att kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt” ... ”I första hand bör man sträva efter att placera i ett hem med samma kulturella, etniska och språkliga bakgrund som barnet”, skrev JO i ett specifikt ärende som rörde invandrarbarn.

I FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 30, står det dessutom att barn som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar ”har rätt till sitt språk, sin kultur och religion”.

”Barnet som är i fokus”

Dagen har varit i kontakt med socialtjänsten i Nenwas hemstad. Men enhetschefen säger i en kommentar att de, med hänvisning till sekretess, aldrig kan gå in och kommentera enskilda ärenden.

”Vi har att beakta allas intressen men framförallt är det barnet som är i fokus på Barn- och familjeenheten”, skriver hon i ett mejl.

Mammans advokat: "Äventyrar barnens trosuppfattning"

Advokat Kinora Awrohum företräder Nenwa. Hon menar att barnens nuvarande placering inte bara äventyrar barnens religiösa trosuppfattning utan att barnen även blir främmande för sitt modersmål och att de känner sig osäkra i sin etnicitet som assyrier. Därmed hävdar hon att den aktuella situationen tvärtom strider mot vad som kan anses vara förenligt med barnens bästa.

Nej till kravet på omplacering

Nenwa har överklagat såväl beslutet om omhändertagandet, som placeringen i det aktuella familjehemmet. Omhändertagandet enligt LVU var nyligen uppe i kammarrätten och något beslut har ännu inte kommit. Däremot har Nenwa fått nej på sin önskan om att barnen ska flyttas till ett annat familjehem.

Dagen har utan framgång försökt att komma i kontakt med familjehemmet där Nenwas barn bor. Vibeke W Stangeland på Humana vill samtidigt, med hänvisning till sekretessen, inte svara på några konkreta frågor om familjehemsplaceringen.

Men rent principiellt; hur agerar ni om det framförs anklagelser om att något av era familjehem inte tar hänsyn till det familjehemsplacerade barnets religion?

– Skulle ett familjehem, efter handledning, motsätta sig kraven på att barnet ska kunna utöva sin religion så strider det mot religionsfriheten och mänskliga rättigheter. Då kan barnet inte bo kvar i det aktuella familjehemmet utan omplaceras till ett familjehem som kan tillgodose barnets behov.

Mammans umgänge begränsas - "Barnen är splittrade"

Nenwa har som sagt fått nej på sin önskan om att barnen ska flyttas till ett annat familjehem. Och för tre veckor beslutade socialtjänsten även att begränsa Nenwas umgänge med sina barn. Framöver kommer träffarna att vara övervakade – och de kommer att ske på socialkontoret. Skälet är enligt socialtjänsten att barnen inte mår bra och att de upplevs splittrade. Socialtjänsten skriver att barnen tidigare har tyckt mycket om familjehemmet, men att de nu har vänt sig emot kvinnan.

”Vi bedömer att barnen ej mår bra av att få till sig de budskap som mamma förmedlar ... Att mamma arbetar mot familjehemmet bidrar inte till barnens välbefinnande, snarare tvärtom”, skriver Socialtjänsten.

Beslutet har fått Nenwa att känna förtvivlan.

– Jag vill att mina barn omplaceras till en kristen familj, säger hon till Dagen.

Böneutrop
Kyrka och politik