Många lämnar kyrkan efter vårens mediegranskningar

En vanlig junimånad tappar Svenska kyrkan runt 3 000 medlemmar. I år visar de preliminära siffrorna på en betydligt högre siffra, nämligen 13 300.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Orsaken till det betydligt större antalet utträden tros vara de granskningar som Ekot och Aftonbladet gjorde i slutet av maj som bland annat handlade om utlandsresor på medlemmarnas pengar.

En stor grupp av de som valt att nu lämna kyrkan är personer i åldersgruppen 65-69 år, personer som har ett mångårigt medlemskap bakom sig. Det gör att utträdena denna gång sannolikt kan kopplas till frågan om förtroende för Svenska kyrkan, enligt Gunnar Sjöberg, kommunikationschef på kyrkokansliet i Uppsala.

– Vi ser med stort allvar på utträdena. Även om det bara var ett 40-tal av Svenska kyrkans nästan 1 400 församlingar som uppmärksammades i media, och även om vi kan se att rapporteringen i vissa fall var hårt vinklad, så har granskningarna pekat på brister som vi arbetar för att komma tillrätta med.

Samtidigt betonar han att det är för tidigt att dra givna slutsatser om utträdessiffrorna i juni.

– Vi gör just nu en egen förtroendeundersökning som ska vara klar i augusti. Vi kommer att analysera det materialet tillsammans med statistiken över utträden för att kunna få en helhetsbild.

Läs mer: Svenska kyrkan reser för miljoner

Ann Heberlein: Skandalen kan få ödesdigra följder