Många motioner om nya kyrkohandboken

Kyrkohandboksförslaget engagerar de förtroendevalda. En tredjedel av motionerna inför höstens kyrkomöte handlar om det.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Bland de motioner som hittills kommit in till kyrkomötet är det en fråga som dominerar. Kyrkohandboksförslaget är det enskilda ämne som genererat flest motioner, vilket Kyrkans Tidning var först med att rapprotera.

Det är nomineringsgruppen Frimodig kyrka som står bakom nästan alla av de tiotalet motioner som berör kyrkohandboken. Bland förslagen återfinns allt från att man vill se en teologisk översyn av förslaget, till att kyrkomötet bör avslå det helt och hållet.

– Att vi har skrivit så många motioner har att göra med kyrkohandbokens dignitet: så som kyrkan ber, så tror hon. Dessutom ska en kyrkohandbok leva under lång tid och måste därför hålla hög kvalitet, säger prästen Berth Löndahl, Frimodig kyrka, vars namn står på de flesta av gruppens motioner.

"Undvik banala fraser"

Nomineringsgruppen vill även se en språklig översyn av handboksförslaget för att undvika "banala fraser och tidstypiska signalord".

– I handboksförslaget kan prästen dessutom välja alternativ som helt undviker klassiskt kristna begrepp, man kan alltså gå en snitslad bana genom texterna och bönerna utan att säga Herre eller Fader. Handboken närmar sig villfarelsen genom vad den inte säger, säger Berth Löndahl. 

Även centerpartisten Lars-Ivar Ericson motionerar utifrån kyrkohandboksdebatten. Han efterlyser ett musikråd bestående av representanter från bland annat kyrkostyrelsen, utbildningsinstitutet, musikerfack och kyrkomusikerutbildningar. Detta för att undvika "en liknande framtida smärtsam process",

Konfliktfylld process

Processen som har lett fram till det kyrkohandboksförslag som nu ligger på kyrkomötets bord har bitvis varit konfliktfylld. Bland annat har en protestlista som cirkulerat bland Svenska kyrkans kyrkomusiker samlat nästan 650 namn. Även institutioner som Svenska akademien och Kungliga musikaliska akademien har uttalat sig kritiskt under processens gång.

Motionstiden till höstens kyrkomöte löper ut 3 augusti. Kyrkomötet sammanträder i oktober och november.

Läs fler artiklar om den nya kyrkohandboken

Alla tidigare artiklar