Människohandeln är ”djävulens intressesfär”

Frälsningsarmén väljer i sommar att belysa sexhandeln i Sverige, som de beskriver som "helvetet på jorden".

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Förhoppningen är ett Sverige fritt från människohandel, skriver Frälsningsarmén i det pressmeddelande där de berättar att de under sommaren kommer att storsatsa på att få bukt med människohandeln i Sverige.

– Samhället måste bli snabbare och bättre än den organiserade brottsligheten på att hitta innovativa lösningar. När alla samhällets krafter arbetar i samma riktning kan vi röka ut den svenska människohandeln, skriver Frälsningsarmén.

Marie Willermark, kommendör och tillika högsta ledare i Sverige, skriver också mer personligt i frågan på sin blogg. Där förklarar hon varför ett samfund som Frälsningsarmén engagerar sig just för människohandel, och kopplar ihop samhällsengagemanget med ett andligt perspektiv.

– När vi använder begreppet ”helvetet på jorden” så är det inte endast ett bildspråk för människor som lever i omänskliga situationer. Helvetet är djävulens intressesfär. Ofta har den en prydlig fasad. När man läser lite mer om människohandel så förstår man att det inte handlar om några få fattiga individer som hamnar i olyckliga omständigheter. Handeln drivs av målmedvetna, ekonomiskt starka och inflytelserika personer som står i ondskans tjänst, skriver Marie Willermark.

I sitt inlägg säger också Frälsningsarméns ledare att människohandeln kan sammanfattas med ett ord: "Synd". Och att Frälsningsarméns engagemang bottnar i det namn som de bär, det vill säga att frälsa människor från synden.

– Om djävulen står bakom det helvete som människor genomlider så vet vi att Gud är den som har makt att med sitt ljus bryta det mörkret. Det är ingen lätt sak att gå emot organiserad brottslighet och Frälsningsarmén ger sig inte heller in på det som är polisens sak. Men vi har en avgörande drivkraft när vi engagerar oss i det faktum att Gud just nu är aktiv och delaktig i det goda som sker både i himlen och på jorden, skriver Marie Willermark.

Frälsningsarmén bekämpar människohandel på tre olika sätt, via förebyggande åtgärder, rehabilitering med exempelvis skyddade boenden och återintegrering av människor som drabbats. Sommarkampanjen kommer dock främst att rikta in sig på informations- och påverkansarbete, för att få upp sexhandeln och dess konsekvenser på dagordningen.

Böneutrop
Kyrka och politik