Migrationsverket backar om kristendomsfrågor till konvertiter

Efter Sveriges kristna råds öppna brev lovar nu Migrationsverket att följa upp hur konvertiter behandlas i asylprocessen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I grunden är de överens. Renodlade kunskapsfrågor ska inte vara avgörande om en asylsökandes kristna tro bedöms vara genuin eller inte. Frågan är snarare, i hur pass stor utsträckning har de använts?

– Jag träffade representanter för Sveriges kristna råd i förra veckan och vi diskuterade frågan. Vi är helt överens om att de utredningsmetoder som har rapporterats i media inte är sådana som vi ska använda, säger Fredrik Beijer rättschef på Migrationsverket, i ett skriftligt svar till Dagen efter SKR:s öppna brev.

Han berättar att även Migrationsverkets egna styrdokument betonar att frågeformulär i kristendomskunskap inte ska avgöra ett asylärende där någon åberopar sin tro som skyddsskäl.

Ifrågasätter mediebild

Däremot är Fredrik Beijer inte helt säker på att den bild som målats upp i media nyligen är helt korrekt, där hela Migrationsverket kritiseras för en plump utfrågning av konvertiter.

– Det är för tidigt att dra slutsatsen att de problem som har lyfts fram i media är en rättvis beskrivning av hur myndigheten generellt arbetar med dessa frågor eller om det är enskilda tjänstemän som hamnat fel i sin metodik, säger han.

Vill ta hjälp av Sveriges kristna råd efter sommaren

Migrationsverket ska efter sommaren följa upp frågan, och vill då också ha hjälp av Sveriges kristna råd för att få reda på i hur pass stor utsträckning man frågat ut kristna asylsökande på ett felaktigt sätt.

Erbjuder utbildning

Sveriges kristna råd (SKR) hade i sitt öppna brev tre önskemål till Migrationsverket, bland annat ville de säkerställa att kompetens om religion fanns på myndigheten. SKR erbjöd sig även att utbilda Migrationsverkets personal, vilket de gjorde innan den stora flyktingvågen 2015.

– Precis som beskrivs i det öppna brevet så genomförde vi för ett antal år sedan en ganska stor gemensam utbildningsinsats över hela landet som gav både oss och kyrkorna goda erfarenheter och kunskaper om varandras verksamhet. Därefter har förstås en tid gått och vi har fått många nya medarbetare, svarar Fredrik Beijer.

– Om det visar sig att det finns ett behov av att på nationell nivå på nytt göra en utbildningsinsats så ska vi förstås göra det. Vi är väldigt måna om att ha en öppen dialog med de olika trossamfunden och tycker att det är bra att man lyfter frågan på olika sätt med oss.

 

Läs fler artiklar om Migrationsverkets kristendomsprov

Alla tidigare artiklar