Migrationsverket: Bibelkunskap inte viktigast för att bevisa tro

Efter att Dagen skrivit om åtta iranska konvertiter som nekats asyl, svarar nu Migrationsverket på kritiken.
Enligt myndigheten ska inga bedömningar av konvertitärenden göras utifrån vad man exempelvis kan om Bibeln.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Flera kristna konvertiter från Iran som nekats asyl berättade i Dagen i går att de inte upplever att deras tro tas på allvar av Migrationsverket. Deras juridiska företrädare hävdade även att myndigheten skärpt kraven för kristna asylsökanden.

På frågan om Migrationsverket blivit hårdare i sina bedömningar av kristna flyktingar som söker uppehållstillstånd, svarar myndigheten att man inte för någon statistik över hur många som söker asyl av religiösa skäl. Detta eftersom registrering av religion, etnicitet, eller politisk åsikt, strider mot svensk lag.

Ökat kraftigt

Däremot har antalet asylsökande och beslut ökat kraftigt under senare år, säger Lisa Bergman på Migrationsverkets presstjänst.

– 2015 kom 163 000 asylsökande, därefter har antalet beslut ökat från runt 30 000 beslut till över 100 000 om året. Antalet bifall och avslag i alla kategorier har alltså ökat avsevärt.

En av de kristna iranierna som Dagen träffade berättade bland annat om hur han fått frågor kring hans kunskap om Bibeln:

– De frågade mig: ”Hur många sidor är det i Bibeln?”, ”Varifrån kommer ordet Bibeln”, berättade en av dem.

När det gäller hur konvertiters asylärenden utreds hänvisar Migrationsverket till en skrivelse som kom i början av sommaren med förtydligande svar efter att myndigheten mottagit mycket kritik för att ställa krångliga frågor under påstått husförhörsliknande förhållanden.

Under rubriken ”Konvertiter och hbtq-personer – så funkar asylutredningen”, säger man bland annat att hbtq- och konvertitsärenden skiljer sig från andra asylärenden eftersom dessa handlar om personers ”inre känsloliv”.

Inte centrala

Frågor om Bibeln är därför inte centrala för Migrationsverkets bedömningar av konvertiters asylärenden:

”När det gäller konvertiter till kristendom är processen och skiftet från en övertygelse till en annan det viktigaste som utreds av Migrationsverket, inte vad man kan om Bibeln.”

Vad som anses vara ”genuin övertygelse” hos en konvertit förklarar Migrationsverket på sin hemsida att man avgör genom en samlad bedömning av konverteringens omständigheter och om personen antas fortsätta leva som konvertit i hemlandet:

”Om inga tillförlitlighets- eller trovärdighetsbrister föreligger kan slutsatsen bli den att konversionen skett till följd av genuin övertygelse”.

Läs fler artiklar om Migrationsverkets kristendomsprov

Alla tidigare artiklar

Läs mer om kristna asylsökande

Alla tidigare artiklar