Migrationsverket: Inga fler husförhör av konvertiter

VISBY. Migrationsverket lovar att se över situationen för kristna som söker asyl, efter påtryckningar från Sveriges kristna råd (SKR). Myndigheten öppnar också för möjligheten att utbilda sin personal i frågor om tro och religion.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik som skrivit under svarsbrevet till Sveriges kristna råd.

Det är ett svar på de krav som den kristna paraplyorganisationen ställde efter att det i medier framkommit att husförhörsliknande frågor ställts för att säkerställa om en asylsökande är kristen är inte.

Mikael Ribbenvik svarar att sådana kunskapsfrågor inte ska ställas och lovar också en kvalitetsuppföljning av asylärenden med konvertiter.

”Migrationsverket ska inte genomföra husförhörsliknande utredningar och vi har inte någon lista med frågor vi använder oss av”, skriver myndigheten i sitt brev.

– Det var våra önskemål, vi ville ha en sådan uppföljning, säger Björn Cedersjö, direktor för kyrka och samhälle på SKR.

– Som jag förstår det ska Migrationsverket gå igenom ett antal ärenden som rör konvertiter, och ta reda på om de gjorts på ett bra sätt. Vi har också ombetts att bidra med några exempel, säger Björn Cedersjö.

Återuppta fortbildningen

Han berättar också att ett annat önskemål som SKR hade ställt var att återuppta fortbildningen av Migrationsverkets personal i frågor som rör tro och religion. SKR har tidigare haft sådana utbildningar, men nu har ett nytt behov uppstått, då Migrationsverket nyanställt många i och med den stora flykting- vågen 2015.

I brevet öppnar Migrationsverket upp för en ny omgång av utbildningar.

– Vi är angelägna om rättssäkerheten, säger Björn Cedersjö angående SKR:s initiativ.

– Vi är inte ute efter någon gräddfil för kristna asylsökande, utan är måna om att det här görs på rätt sätt.

Dagen möter Björn Cedersjö strax innan ha ska delta i ett (G) som i Gud-seminarium i Almedalen, som handlar om Open Doors rapport om trakasserier av kristna på asylboenden i Sverige (se artikel intill).

Läs mer om kristna asylsökande

Alla tidigare artiklar

Vad gäller saken?

Migrationsverket kritiserades i våras för de kristendoms-frågor som ställs till konvertiter.

Frågorna var bland annat formulerade:

”Vad är tre- enigheten?”, ”Hur många böcker finns det i Nya testamentet?”, ”Vilka är sakramenten?”

Flera kristna ledare, bland andra flyktingpastorn Bengt Sjöberg sa till Dagen att frågorna är alldeles för svåra.

Efter kritiken valde Sveriges kristna råd att skriva ett brev till Migrationsverket där man efterlyste bättre kunskap om konvertiter bland verkets personal.

Mikael Ribbenvik.

Mikael Ribbenvik.

Foto: Maja Suslin/TT
[x]