Migrationsverket öppnar för boenden för utsatta

Den syrisk-ortodoxe patriarken får inte gehör för sina krav på kristna asylboenden. Men samtidigt öppnar Migrationsverket för att utsatta kristna kan få skydd på annat sätt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Nej, några renodlade asylboenden utifrån religion verkar inte aktuellt. Något som den syrisk-ortodoxa patriarken Mor Ignatius Afrem II efterfrågade i sitt brev till Sveriges makthavare.

”Ett asylboende för kristna och andra asylsökande är ett nödvändigt måste. Jag vädjar till er att starta ett sådant och ge ordet asyl tillbaka dess rätta betydelse, skydd och trygghet”, löd patriarkens budskap i det brev han nyligen skickade till Migrationsverket samt till migrationsminister Morgan Johansson (S).

”Ingen fullständig information”

Migrationsverkets general­direktör Anders Danielsson har nu svarat på brevet, och skriver att han ser med allvar på de problem som finns på svenska asylboenden.

”Vi har ingen fullständig information på hur utbrett de religiöst baserade incidenterna är, men Migrationsverket ger det här stor uppmärksamhet, utifrån de rapporter vi fått in från individer som blir hotade eller trakasserade”, skriver Anders Danielsson.

”Ett stort misslyckande”

I brevet beskriver general­direktören att med tanke på hur många människor som i dag finns i det svenska asylsystemet finns det en ökad risk för konflikter mellan olika individer. Han tar också upp problemet att asylsökande tar med sig konflikten från sitt hemland, vilket exempelvis kan påverka kristna.

Men lösningen är inte att separera asylsökande utifrån religiös tillhörighet.

”Om vi separerar människor utifrån religion eller etnicitet skulle vi gå emot de principer och värderingar som är så centrala för det svenska samhället och vår demokrati. Det skulle betraktas som ett stort misslyckande om vi tvingades ta till segregering som åtgärd”, skriver Anders Danielsson.

Hans svar till kyrkoledaren är ganska samstämmigt med de budskap som kommit från såväl Migrationsverket som ansvariga politiker tidigare, där kristna asylboenden inte ses som någon lösning på trakasserierna av kristna.

Den som känner sig utsatt

Däremot håller Migrationsverket på att utreda möjligheten att öppna skyddsboenden för individer som känner sig utsatta, vilket exempelvis skulle kunna vara kristna som trakasseras för sin tros skull.

”Dessa boenden skulle bli öppna för alla som är i behov av en säker plats, oavsett nationalitet eller religiös tro”, skriver Anders Danielsson.

”Pågår redan ett arbete”

Några ingående detaljer på när dessa skyddsboenden kan vara på plats finns dock inte i brevet från Migrationsverkets generaldirektör.

Däremot vill han poängtera att det redan nu pågår ett arbete för att informera asylsökande vilka regler som gäller i såväl Sverige som på Migrationsverkets boenden.

”Det klargörs att vi inte tolererar någon form av trakasserier baserat på någons tro, kön, sexualitet eller ras”.

Formulerar ett svar

Även migrationsminister Morgan Johansson (S) håller på att formulera ett svar till den syrisk-ortodoxa patriarken. Ett utkast finns redan, meddelar hans pressekreterare, men svaret kommer inte att skickas ut förrän det är helt färdigt.