Militära insatser kan snart ses som bistånd

I dagarna samlas världens rika länder för att bestäm­ma om biståndspengar även ska få användas till militära insatser.Sverige är ett land som motsatt sig den nya inriktningen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!