Miljardkostnader för pedofilskandalerna i USA

Avslöjandena om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan i USA har hittills kostat kyrkan minst 27 miljarder kronor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I en ny rapport från Katolska biskopskonferensen i USA (USCCB) landade kostnaden för pedofilskandalerna på drygt 1,2 miljarder kronor enbart under perioden från mitten av 2014 till mitten av 2015.

67 procent av summan (770 miljoner kronor) användes till ekonomiska uppgörelser med offer för sexuella övergrepp medan 78 miljoner gick till behandling av offer. Advokatkostnaderna uppgick samtidigt till motsvarande 265 miljoner kronor medan kyrkan avsatte 100 miljoner kronor till stöd för förbrytare.

Enligt Catholic Culture innebär detta att pedofilskandalerna i USA har kostat katolska kyrkan totalt motsvarade 27 miljarder kronor sedan 2004. Men där ingår inte utgifter kopplade till rättsprocesser som avslutades innan år 2004.