Mindre sprit och knark bland unga

Ungdomar dricker och knarkar mindre nu än förr, enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), som sedan drygt 40 år undersökt ungas drogvanor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

- Vi vet inte riktigt vad det kan bero på, men vad man ser är förändrade sätt att umgås på där alkohol inte är en självklar ingrediens i det, säger CAN:s Isabella Grip till SVT.

- Det kan också vara så att föräldrar blivit medvetna och mer restriktiva, menar hon.

Alkoholkonsumtionen har minskat sedan början av 2000-talet. I årets undersökning svarade 44 procent av flickorna och 40 procent av pojkarna i årskurs nio att de druckit alkohol under det senaste året.

Men ju äldre eleverna blir desto vanligare är det att de dricker. Av eleverna i gymnasiets årskurs två uppger till exempel runt 75 procent av båda kön att de druckit alkohol det senaste året.

Narkotikaanvändningen bland eleverna i årskurs nio har varierat mellan fem och tio procent genom åren, nu ligger den på sex procent. Samtidigt säger 15 procent av eleverna i tvåan på gymnasiet att de någon gång testat droger. Det är vanligare bland killar än tjejer, framför allt när det gäller tyngre droger.