Minister får KU-kritik för kommentar om samvetsfrihet

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) var alltför snabb att kritisera domen mot barnmorskan Ellinore Grimmark.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Samma dag som Jönköpings tingsrätt kommit med sin dom, den 12:e november förra året, twittrade ansvarig minister ut: "Bra och viktigt att Jönköpings tingsrätt i dag konstaterar att abort är en arbetsuppgift för barnmorskor."

Barnmorskan Ellinore Grimmark fick inte det skadestånd hon hade begärt, och domen innebar heller ingen öppning för samvetsfrihet i Sverige. Och sjukvårdsministern brast i omdöme, då han kommenterade domen. KU säger att: "Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) gjorde ett tydligt ställningstagande i en dom som ännu inte vunnit laga kraft. Utskottet anser att uttalandet kommer i konflikt med syftet med regeringsformens krav på domstolars självständighet."

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar