Mission försvåras i Nicaragua

Nyligen infördes nya regler i Nicaragua som begränsar utländska missionärers möjligheter att verka i landet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!