Moderaterna kritiska till valet av Bjereld

Eva Lohman som arbetar med trossamfundsfrågor för Moderaterna välkomnar utredningen - men anser att det borde valts en utredare som inte är kopplad till ett särskilt parti, i Ulf Bjerelds fall Socialdemokraterna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– För mig är han i första hand socialdemokrat, även om han också är statsvetare. Jag hade föredragit en helt neutral utredare, då det är en väldigt viktig utredning eftersom det är den första som görs sedan man började med bidragen. Jag är lite orolig att den inte blir helt optimal, säger Eva Lohman till Dagen.

Hon utvecklar sitt resonemang med att säga att det är svåra värderingar som krävs i utredningen, där det kan vara lätt att bli påverkad av sin politiska färg.

– Det är svårt att titta på demokratiaspekter som jämställdhet, människors värderingar och samfundens respekt för dessa värderingar. Rent generellt så litar jag nog mer på en utredning om den kommer från neutralt håll än från en som är färgad, då kan det bli lite uppdragsutredning av det hela där man förväntas presentera ett visst resultat, säger hon.

Eva Lohman vill dock understryka att det är en väldigt viktig utredning, av flera olika skäl. Dels för att den fortsätter på en aktuell diskussion om hur trossamfund arbetar med demokratiska värderingar och dels för den viktiga roll som hon anser att trossamfund spelar i civilsamhället.

– Det har ju diskuterats en del om vissa samfund verkligen arbetar efter våra demokratiska värderingar med jämställdhet och HBTQ-frågor och så vidare, så det är jättebra att de gör en utredning. Trossamfunden gör ju också så mycket mer än bara andlig verksamhet och har ett stort socialt ansvar som verkligen behöver stöd från staten, säger Eva Lohman.

Läs mer: Bjereld ska utreda stöd till trossamfund