21 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Mona Walter jagades bort från Rinkeby

"Hora" ropar en kille åt konvertiten Mona Walter då hon besökte Rinkeby tillsammans med ett team från SVT. Strax därefter jagas de därifrån. Trots hoten ska Mona Walter tillbaka. Den 3 oktober har hon fått tillstånd att tala på torget.

1 av 5

Det var i ett reportage i Aktuellt som handlade om radikalisering i svenska förorter som Mona Walter, tillsammans med SVT:s reporter, begav sig till Rinkeby. I reportaget beskrivs de moralpoliser som sägs diktera villkoren för muslimska kvinnor i denna stockholmsförort, bland annat uttalar sig en man helt öppet om hur pass olämpligt det är att en kvinna visar sig utan slöja.

Mona Walter växte upp som muslim, men är numera kristen, och hon har på olika sätt valt att utmana muslimer, främst med somalisk bakgrund som henne själv. I juni hade hon en planerad föreläsning på Folkets hus i Rinkeby, som stoppades efter att det blev känt att bakom arrangemanget fanns folk med koppling till Sverigedemokraterna. Efter det sa hon i en intervju med Dagen:

- Jag ska åka till Rinkeby med Bibeln i ena handen och Koranen i den andra, och säga att ni somalier har ett fritt val att tro på vad ni vill.

Nu har hon varit tillbaka, tillsammans med SVT. I reportaget som visades i Aktuellt ropas det "hora" till henne flera gånger. Någon pratar också föraktfullt om den somaliska kvinnan som blivit kristen.

Att situationen blev hotfull var lätt att se, likaså att Mona Walter direkt utsattes för personangrepp. Samtidigt har debatten blossat upp vad som SVT inte sände i inslaget. Inte minst på sociala medier har tonen varit hätsk. SVT har i ett svar på Facebook berättat att stämningen var hotfull, och samtidigt försökt att tona ned incidenten något. Men det vill inte Mona Walter.

- De har valt att inte visa att jag och reportern blir mordhotade. Att de sa att de skulle korsfästa mig, säger hon till Dagen.

Mona Walter berättar att de ganska snabbt, på inrådan av de civilklädda poliserna som var med, uppmanades att lämna platsen eftersom stämningen blev för hotfull.

- Vi blev bortjagade därifrån, och tvingades att springa till parkeringen. De började kasta ägg mot oss, och vi fick fly därifrån, säger hon.

Äggen kastas på SVT:s bil, och teamet åker därifrån i all hast. Att de hade bråttom att komma därifrån vittnar inte minst Mona Walters uppsvullna häl, för i brådskan smällde någon igen bildörren innan hon hunnit in.

Trots det är Mona Walter fast besluten att återvända, under mer ordnade former.

- Vi har fått tillstånd att tala på Rinkeby torg den 3:e oktober, säger hon.

Hon har redan haft ett möte med polisen, som kommer att stå för säkerheten. Torgmötet kommer att hållas i egen regi, via organisationen Set my people free, och Mona Walter är införstådd med att hennes närvaro kan skapa uppståndelse.

- Jag ska prata religionsfrihet och att alla har rätt att byta religion. Det är en demokratisk rättighet, säger Mona Walter om det kommande besöket i Rinkeby.

Många uppfattar nog det här som konfrontativt. Är det rätt väg att gå?

- Vi har yttrandefrihet. Jag måste få kunna stå på vilket torg som helt i Sverige och tala om religions- och yttrandefrihet. Rinkeby är inte ett undantag, det ligger i Sverige, säger Mona Walter.

När det kommer på tal att hon ofta målas upp som kontroversiell svarar hon snabbt:

- Det är inte jag som är kontroversiell. Det är jag som jagas bort, tystas ned, förnedras, blir spottad på, det är jag som tvingas flytta. Det är de som gjort att det är så som är kontroversiella, inte jag.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar