"När religionens roll i samhället lyfts fram blir det diskussion"

De flesta svenskar anser att religionsfrihet är viktigt, men främst utifrån ett individuellt perspektiv. När det gäller kollektiva grupper är stödet inte lika starkt, och utifrån det ifrågasätts statens bidrag till trossamfund. Det menar statsvetaren Marie Demker.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller