Nästan 300 fall av månggifte i Sverige

I takt med ökad invandring blir dilemmat med månggifte allt större. I Sverige är det egentligen förbudet. Men trots detta finns 292 fall av bigami eller polygami registrerade i landet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I Sverige kan ingen gifta sig med fler än en person. Men om man kommer från ett annat land där månggifte är tillåtet kan det ändå erkännas.

I flera muslimska länder gäller regeln att en man får ha maximalt fyra fruar. Saudiarabien, Egypten, Jemen, Förenade arabemiraten, Somalia och Sudan är exempel på länder där det är lagligt för en man att ta flera fruar.

Frågan om månggifte bekymrar bland andra Göran Lind, professor i civilrätt vid Örebro universitet. Han tycker inte att svenska myndigheter bör erkänna polygama äktenskap.

– Det strider mot lagens krav på jämställdhet mellan könen. Och hur kommer exempelvis arvsrätten att fungera om en man med flera fruar avlider? säger Göran Lind till Svenska Dagbladet.

Ville inte redovisa

Tidigare har ingen svensk myndighet velat redovisa hur många polygama som finns i Sverige. Men nu har alltså Svenska Dagbladet kommit över den statistik som visar att det rör sig om hundratals godkända polygamirelationer.

Göran Lind påpekar att det saknas relevant forskning på hur kvinnor och barn mår i polygama relationer. Dessutom saknas vägledning för hur svenska domstolar ska döma om någon av parterna vill skilja sig från varandra.

– Det har väl ansetts vara en fråga som endast berör några få, men med en ökad invandring från grupper och länder där månggifte är tillåtet så kan det komma att bli en framtidsfråga, säger han till tidningen.