Neil Gorsuch ”talar för religiösa gruppers rättigheter”

I ett helt år har den nionde stolen i USA:s högsta domstol stått tom. Nu har den konservative Neil Gorsuch nominerats till Antonin Scalias efterträdare.– Ett bra och konventionellt val, menar Johan Ingerö på Timbro.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Donald Trumps val av Neil Gorsuch som domare i Högsta domstolen applåderas av de flesta republikaner och upprör många demokrater.

Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier på Uppsala universitet, beskriver Gorsuch som en person som politiskt står till höger och som ”en beundrare av Scalia”.

– Han är bland annat en stor förespråkare av religiösa gruppers rättigheter vilket gör honom viktig för dessa väljargrupper, förklarar Dag Blanck för Dagen.

Johan Ingerö, USA-kännare på tankesmedjan Timbro, menar att valet av Gorsuch är ett väntat republikanskt val och håller med om att det är ett omstritt namn.

– Ja, i så motto att han är motståndare till vissa moderniseringar och står för en strikt tolkning av författningen som går i klart konservativ riktning.

Senaten måste godkänna

Gorsuch är till exempel abortmotståndare och förespråkar inte samkönade äktenskap, två frågor i amerikansk politik som delar opinionen.

Striden om vem som ska efterträda den konservative Antonin Scalia i HD är dock inte helt avgjord. Beslutet måste bekräftas av senaten, där republikanerna har majoritet.

Johan Ingerö påpekar att beslutet kan blockeras genom ett förfarande som kallas filibuster, vilket innebär att ledamöterna i senaten fördröjer beslutet genom att begära ordet och ockupera talarstolen.

– Men det är inte särskilt troligt att det blir så, menar Ingerö.

– Mitt grundtips är att valet av Gorsuch går igenom. Flera demokrater i senaten kommer från delstater där Trump vann och det är inte säkert att de vill obstruera.

Historikern Dag Blanck tror också att valet går igenom men säger att det ändå med stor sannolikhet kommer att ta sin tid innan beslutet har godkänts av senaten.

– Först ska utskottsförhör hållas enligt vanlig amerikansk praxis. Då grillas kandidaten och man synar vad denne tycker i olika sakfrågor. Så det slutgiltiga godkännandet kan dröja några månader.

Sitter på livstid

Om Gorsuch blir vald innebär det en stor missräkning för de demokrater som sett sin chans att förändra maktbalansen i Högsta domstolen i mer liberal riktning.

– En domare i Högsta domstolen i USA sitter på livstid. Och är man så ung som Gorsuch, 49 år, har man många år framför sig i uppgiften, konstaterar Dag Blanck.

Antonin Scalia avled hastigt i februari förra året. Därmed uppstod ett vakuum i Högsta domstolen, vars uppgift, enligt Dag Blanck, är att avgöra om lagar som stiftas är förenliga med konstitutionen.

– Jag misstänker att många demokrater nu är oroliga att abortfrågan är en fråga som kommer att hamna på HD:s bord. Och med en fortsatt majoritet i HD för den konservativa sidan kan det mycket väl bli så, menar han.

När det gäller den känsliga frågan om samkönade äktenskap tror han dock att utnämningen inte har så stor betydelse.

– I den frågan har nog opinionen vänt.

Läs fler artiklar om Donald Trump

Alla tidigare artiklar

Högsta domstolen i USA

Har sitt säte i Washington DC.

Består av nio ledamöter som väljs på livstid.

Nuvarande ­domare är: John Roberts, 62 år (chefsdomare), Anthony Kennedy, 80 år, Clarence Thomas, 69 år, Ruth Bader Ginsburg, 83 år, Stephen Breyer, 78 år, Samuel Alito, 66 år, Sonia Sotomayor, 62 år och Elena Kagan, 56 år.

Neil Gorsuch, 49 år, kan bli nummer nio.