Nej till kristet gymnasium i Örnsköldsvik

Bildningsnämnden i Örnsköldsvik säger nej till Broskolans ansökan om att starta en ny fristående gymnasieskola i kommunen. – Men jag tror ändå att vi kommer att få igenom det, säger skolans ordförande Maria Nordberg till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Anledningen till hennes optimism grundar sig i två saker:

Dels har bildningsnämnden i Örnsköldsvik även i tidigare fall sagt nej till skolsatsningar. Men i slutändan har Skolinspektionen, som har sista ordet, gett sitt godkännande.

Dels ska Broskolan komplettera ansökan om att starta ny gymnasieskola.

– Vi är nästan färdiga med kompletteringarna. Det handlar om att vi vill starta två så kallade särskilda varianter, alltså speciella gymnasieutbildningar som vi syr ihop.

Maria Nordberg menar att de planerade särskilda varianterna är unika för Örnsköldsviks kommun – och troligtvis för hela regionen.

– Jag ser väldigt positivt på situationen, säger hon.

Dagen skrev för två månader sedan om planerna på att hösten 2017 starta den första gymnasieskolan, med arbetsnamnet Norrlands kristna gymnasium, på kristen grund i Norrland.

– Vi hoppas fånga upp elever från hela Norrland och vi vet att det finns en efterfrågan av den profil vi har. Vi har fått familjer att flytta hit, sa Maria Nordberg då till Mittmedia.

I ansökan, som bildningsnämnden nu alltså har sagt nej till, fanns fyra utbildningsgrenar: Samhällsvetenskap, ekonomi, vård och omsorg samt VVS och fastighet.

Som skäl till avslaget skriver Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att Örnsköldsvik, under det senaste året, har tagit emot många nyanlända ungdomar. De skriver också att det är av största vikt att kommunen har en gymnasieskola där alla känner sig välkomna.

"Vi anser att barn och ungdomar i kommunalt eller statligt finansierade skolor ska tillgodogöra sig neutral religionsundervisning, alltså vara ickekonfessionell."

Allianspartierna röstade däremot enhälligt för Broskolans ansökan.

Maria Nordberg menar att avslaget går tvärt emot det fria skolvalet. Men hon hoppas att bildningsnämnden kommer till ett annat beslut när nämnden ska behandla den kompletterade ansökan. Och i slutändan är det alltså Skolinspektionen som tar det definitiva beslutet.

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar